โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Channel Well Technology (ไต้หวัน)
  • โครงการ: สร้างโรงงาน 3 ชั้น Channel Well Technology
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Quang Minh อำเภอ Me Linh Ha Noi
  • เวลา: 2023/04 - 2023/08
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ - ก่อสร้าง และติดตั้งระบบ M.E.P

โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology