โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Channel Well Technology (ไต้หวัน)
  • โครงการ: สร้างโรงงานใหม่ 2 ชั้น Power Plus Technology
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Que Vo III Bac Ninh
  • เวลา: 04/2023 - 09/2023
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ - ก่อสร้าง - ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า

โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology