โครงการตกแต่ง – ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โรงงาน เวียดนาม Sunery Cell ที่จังหวัด Phu Tho

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: VSUN Solar (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โรงงาน เวียดนาม Sunery Cell
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม Cam Khe จังหวัด Phu Tho
  • เวลา: 08/2023 - 10/2023
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โครงการตกแต่ง – ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โรงงาน เวียดนาม Sunery Cell ที่จังหวัด Phu Tho