รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: DAINESE (อิตาลี)
โครงการ: โครงการโรงงาน DAINESE Viet Nam
ที่ตั้ง: CN13 CN18 นิคมอุตสาหกรรม Yen Binh Dong Tien Pho Yen Thai Nguyen
เวลา: 10/2021 - 01/2022
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - การก่อสร้าง M&E

โครงการโรงงาน DAINESE Viet Nam