โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: GS-YUASA และ Mitsubishi (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3
  • ที่ตั้ง: : นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen อำเภอ Huong Canh District Vinh Phuc
  • เวลา: 04/2017 – 10/2017
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าโรงงาน DOOSAN Electro – Materials

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม – ช่วงที่ 2

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม

error: Content is protected !!