โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3 - Delco Construction
โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: GS-YUASA และ Mitsubishi (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3
  • ที่ตั้ง: : นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen อำเภอ Huong Canh District Vinh Phuc
  • เวลา: 04/2017 – 10/2017
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2

โรงงาน IWASEYA Viet Nam