รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: GS-YUASA และ Mitsubishi (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3
ที่ตั้ง: : นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen อำเภอ Huong Canh District Vinh Phuc
เวลา: 04/2017 – 10/2017
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3