รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Channel Well Technology (ไต้หวัน)
โครงการ: โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Quang Minh อำเภอ Me Linh Ha Noi
เวลา: 09/2015 – 03/2016
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam