โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Channel Well Technology (ไต้หวัน)
  • โครงการ: โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Quang Minh อำเภอ Me Linh Ha Noi
  • เวลา: 09/2015 – 03/2016
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam