รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Curious Seiki (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Curious Seiki Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Tien Son Tien Du Bac Ninh
เวลา: 01/2013 – 05/2013
บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน Curious Seiki Viet Nam