โรงงาน Curious Seiki Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Curious Seiki (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Curious Seiki Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Tien Son Tien Du Bac Ninh
  • เวลา: 01/2013 – 05/2013
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน Curious Seiki Viet Nam