โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam - Delco Construction
โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: MEIKO Electronics (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien Cam Giang Hai Duong
  • เวลา: 04/2014 – 10/2014
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam

error: Content is protected !!