รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: MEIKO Electronics (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien Cam Giang Hai Duong
เวลา: 04/2014 – 10/2014
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam