รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: MIE Metal Industry (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน MIE Viet Nam
ที่ตั้ง: KCN Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
เวลา: 12/2014 – 07/2015
บทบาท: Tổng thầu xây dựng

โรงงาน MIE Viet Nam