โรงงาน MIE Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: MIE Metal Industry (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน MIE Viet Nam
  • ที่ตั้ง: KCN Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
  • เวลา: 12/2014 – 07/2015
  • บทบาท: Tổng thầu xây dựng

โรงงาน MIE Viet Nam