รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: UTECH Viet Nam (Viet Nam)
โครงการ: โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen Huong Canh Vinh Phuc
เวลา: 2015 – 2016
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2