โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: UTECH Viet Nam (เวียดนาม)
  • โครงการ: โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen Huong Canh Vinh Phuc
  • เวลา: 2015 – 2016
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2