โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2 - Delco Construction
โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: UTECH Viet Nam (Viet Nam)
  • โครงการ: โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen Huong Canh Vinh Phuc
  • เวลา: 2015 – 2016
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน UTECH Vietnam – เฟส 2

โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022