การบำบัดน้ำเสียและก๊าซเสีย

โรงงาน Vietnam Rare Earth

โรงงาน Keihin Viet Nam

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings

ดูโครงการอื่นๆ ในสาขาอื่นๆ