การบำบัดน้ำเสียและก๊าซเสีย

โรงงาน Keihin Viet Nam

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings

ดูโครงการอื่นๆ ในสาขาอื่นๆ