Thủ tục thành lập và xây dựng nhà máy tại Việt Nam - Delco Construction

Thủ tục thành lập và xây dựng nhà máy tại Việt Nam

Để thành lập công ty và triển khai dự án xây dựng nhà máy tại Việt Nam một cách hợp pháp, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục: đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thuê đất, xin giấy phép bảo vệ môi trường, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng…

Các thủ tục thành lập doanh nghiệp và thuê bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn của Luật Đầu tư 2022, bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý;
 • Bản đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ (nếu có)
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nhà đầu tư nước ngoài trước khi xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo địa chỉ http://fdi.gov.vn.

Một vài dự án đặc biệt, quy mô rất lớn và phức tạp như dự án xây nhà máy điện hạt nhân, dự án có vốn từ 5000 tỷ đồng trở lên, dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao… thì không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mà bắt buộc phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Việt Nam

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý;
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

Hoàn thiện thủ tục đối với bất động sản công nghiệp

Quy trình thuê bất động sản công nghiệp

Nhà xưởng công nghiệp chỉ được phép xây dựng trên đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất dịch vụ phi nông nghiệp… 

Thuê đất trong khu công nghiệp

Tùy chính sách ở mỗi khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất sẽ có những quy định và hướng dẫn thủ tục khác nhau, cơ bản có 4 bước:

Bước 1: Lập hồ sơ thuê đất; Ký hợp đồng đặt cọc giữ đất. Đây cũng là bước đệm để nhà đầu tư có thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, kế hoạch để xin cấp phép đầu tư tại Việt Nam;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép, giao đất, cho thuê đất;

Bước 3: Ký kết hợp đồng cho thuê đất chính thức;

Bước 4: Chủ đầu tư thanh toán số tiền thuê còn lại.

Thuê đất không nằm trong khu công nghiệp

Đất ở và đất nông nghiệp không thuộc phạm vi được phép xây dựng nhà xưởng công nghiệp. Trường hợp nhà đầu tư muốn xây dựng nhà xưởng trên những phần đất này, bắt buộc phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi sử dụng đất. Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Bước 2: Nộp lệ phí theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế.

Bước 3: Nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Các thủ tục xin phép xây dựng nhà máy tại Việt Nam

Sau khi hoàn thành các thủ tục về đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, thuê bất động sản công nghiệp, nhà đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng phù hợp.

Các thủ tục xin phép liên quan đến cấp phép xây dựng công trình sau đây, Chủ đầu tư nên thực hiện sau khi đã chọn được nhà thầu thiết kế, thi công phù hợp nhất, có phương án thiết kế kỹ thuật cuối cùng để làm hồ sơ phê duyệt xin cấp phép xây dựng. Đồng thời, nhà thầu xây dựng chất lượng tại Việt Nam có thể tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư làm các thủ tục xin phép xây dựng nhanh hơn, đảm bảo tính pháp lý và chất lượng xây dựng sau này.

Các thủ tục bảo vệ môi trường

Công trình có quy mô lớn, có hệ thống xử lý nước thải, khí thải … có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, đến tài nguyên đất, nước… bắt buộc phải làm Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường để xin cấp Giấy phép Môi trường.

Các dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ, như nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công suất dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy chế biến bánh kẹo công suất dưới 20.000 tấn/năm; nhà máy chế biến dầu ăn, đường, sữa công suất dưới 10.000 tấn/năm; dự án dệt nhuộm và may mặc công suất dưới 5.000 tấn/năm…không thuộc diện phải xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong các dự án này, nhà đầu tư chỉ cần làm thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và xin cấp Giấy phép Môi trường.

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Hồ sơ thẩm định ĐTM:

 • 01 bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu);
 • 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 
 • 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư.

Hồ sơ trình phê duyệt sau khi thẩm định ĐTM với kết quả thông qua:

 • 01 bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Báo cáo ĐTM hoàn chỉnh được đóng quyển gáy cứng, gồm chữ ký của chủ dự án trong từng trang báo cáo.

Hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo mẫu)
 • 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường (theo mẫu);
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư.

Xin phê duyệt giấy phép phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) gồm:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC
 • Dự toán xây dựng công trình
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy gồm:

 • Bản sao hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC đã được đóng dấu của cơ quan Cảnh sát PCCC;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;
 • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống PCCC;
 • Các bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC nhà xưởng và các hạng mục liên quan phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC; 
 • Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến PCCC;
 • Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy gồm:

 • Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” (theo mẫu);
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận thẩm quyền về PCCC; Văn bản nghiệm thu PCCC;
 • Bản thống kê toàn bộ phương tiện PCCC và phương tiện cứu người đã trang bị (theo mẫu);
 • Các phương án chữa cháy;
 • Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở kèm danh sách cá nhân đã qua đợt huấn luyện về PCCC.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà máy bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; 
 • Văn bản kết quả thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường;
 • 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà máy tại Việt Nam

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, Giấy phép PCCC và giấy phép xây dựng, nhà đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm thi công lắp đặt công trình, hoàn thành quan trắc môi trường, hoàn thành nghiệm thu công trình với cơ quan chức năng đạt yêu cầu theo giấy phép đã được cấp. Khi đó nhà máy mới được phép vận hành hoạt động.

Ngoài những yêu cầu chung về hồ sơ, tùy từng khu công nghiệp có thể bổ sung thêm một vài chính sách, quy định đối với từng thủ tục xin cấp phép. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ các quy định ở khu công nghiệp, địa phương nơi định đặt nhà máy sản xuất, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định để tiết kiệm thời gian và tối ưu nhiều chi phí. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, từng là tổng thầu thiết kế – thi công của nhiều nhà máy FDI thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam, DELCO am hiểu và có thể tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý đảm bảo đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. 

Chia sẻ

error: Content is protected !!