Trách nhiệm của tổng thầu xây dựng với công trình

Với công trình xây dựng có nhiều bên tham gia, trách nhiệm và quyền lợi của các bên được ghi rõ ràng trong hợp đồng ký kết hợp tác và quy định rõ trong pháp luật nước ta, đặc biệt là trong Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Trách nhiệm của Tổng thầu xây dựng với công trình

Nhà thầu phải thực hiện các trách nhiệm ràng buộc để đảm bảo nhận quyền lợi của mình và hoàn thành hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
Tổng thầu vừa chịu trách nhiệm với nhân công lao động của mình, vừa chịu trách nhiệm cho gói thầu, trách nhiệm với công trình của chủ đầu tư.

Trách nhiệm với nhân công lao động

Tổng thầu có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phù hợp với khả năng của người lao động; cung cấp thiết bị bảo hộ đầy đủ và thanh toán tiền công đúng hạn cho công nhân. Ngoài ra, tổng thầu còn có trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong công trường xây dựng.

Trách nhiệm với công trình xây dựng

Tùy mỗi loại hợp đồng và điều khoản trong hợp đồng mà đơn vị xây dựng có những trách nhiệm khác nhau. Tổng thầu tư vấn có trách nhiệm tư vấn công trình và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính khả thi của dự án. Tổng thầu thiết kế sẽ có những trách nhiệm liên quan tới thiết kế, bản vẽ kỹ thuật cho toàn bộ công trình.

Trách nhiệm bảo hành công trình

Các công trình sau khi thi công, lắp đặt đều phải có bảo hành. Thời hạn bảo hành càng lâu càng thể hiện cam kết của tổng thầu với chất lượng công trình, đồng thời giúp chủ đầu tư dễ đưa ra phương án lựa chọn tổng thầu.
Tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ sẽ chịu trách nhiệm cho các thiết bị công nghệ cung cấp cho dự án, bao gồm nguồn gốc xuất xứ, tính chất vật liệu, và chịu trách nhiệm bồi thường nếu có lỗi phát sinh.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu còn có trách nhiệm kiểm tra mức độ chính xác và hoàn chỉnh của những tài liệu, các mô tả đặc trưng và mô tả kỹ thuật do Chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu để thực hiện dự án.

Xem thêm: Các yếu tố giúp nhà đầu tư lựa chọn tổng thầu uy tín

Xem thêm: Luật lao động Việt Nam và Nhật Bản khác nhau như thế nào?

Chia sẻ

error: Content is protected !!