XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI

Dự án xây dựng nhà máy Vietnam Rare Earth

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác