การทบทวน ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยทั่วประเทศ

หลังจากการละเมิดหลายๆ ครั้งทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงจำนวนมากในเวลาเร็วๆ นี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงจัดแผนทบทวน ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการกู้ภัยในขอบเขตทั่วประเทศ เวลาตรวจสอบจะเริ่มตั้งแต่วัน 15 ตุลาคม 2022 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2022

การตรวจสอบอัคคีภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ

เมื่อเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2022 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อร่วมกับตำรวจของเทศบาลนครเพื่อดำเนินแผนหมายเลข 513 ออกวันที่ 07 ตุลาคม 2022 ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเกี่ยวกับการทบทวน ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและกู้ภัยในขอบเขตทั่วประเทศ กลุ่มที่ถูกตรวจสอบคือสถานประกอบธุรกิจและโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้านอัคคีภัย เวลาตรวจสอบเริ่มจากวันที่ 15 ตุลาคม 2022 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2022

 การตรวจสอบอัคคีภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ

ประเด็นที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบและทบทวนโครงการ สถานประกอบธุรกิจและผลิตทั้งหมดในประเทศ ได้แก่:

  • เอกสารบันทึกการติดตาม บริหารเกี่ยวกับด้านอัคคีภัยและกู้ภัย
  • การคงไว้และรักษาข้อกำหนดเกี่ยวกับเส้นทางจราจรสำหรับรถดับเพลิง ระยะห่างที่ปลอดภัยของระบบอัคคีภัยกับแหล่งน้ำดับเพลิง
  • พื้นที่และคุณสมบัติการใช้งาน
  • วิธีการป้องกันไฟลุกลาม วิธีการกู้ภัย
  • จัดทำและรักษาสภาพพร้อมใช้งานของระบบและอุปกรณ์อัคคีภัยและกู้ภัยรวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารและใช้ระบบไฟฟ้า แหล่งไฟ แหล่งความร้อน อุปกรณ์ที่ก่อไฟ ความร้อนและสารเคมีติดไฟและระเบิดง่าย…

นายกรัฐมตรีกำหนดให้ต้องมีการบริหาร สั่งการ จัดการเพื่อดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ บริหารอย่างเคร่งครัด พลตรี Nguyen Van Long – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำหนด: “การลงโทษต้องได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่เพิกเฉิยการละเมิดหรือปรับข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงเป็นข้อผิดพลาดที่เล็กน้อย”

ตามนั้น แผนการตรวจสอบทบทวนจะกระชับการตรวจอนุมัติการออกแบบ การตรวจรับระบบอัคคีภัย การออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบธุรกิจและโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและกู้ภัย ความผิดพลาดละเมิดทั้งหมดเกี่ยวกับด้านอัคคีภัยและกู้ภัยถูกบังคับต้องมีวิธีการแก้ไขและจัดการติดตามการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

การทบทวนกิจกรรมด้านอัคคีภัยในท้องถิ่น

ก่อนดำเนินการตามแผนหมายเลข 513 ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หลังจากการประชุมเกี่ยวกับอัคคีภัยวันที่ 12 กันยายน หลายๆ ท้องถิ่นได้จัดทบทวนกิจกรรมอัคคีภัยในจังหวัด

ข้อควรระวังเมื่อออกแบบและดำเนินการระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับโรงงาน

การทบทวนกิจกรรมด้านอัคคีภัยในท้องถิ่น

วันที่ 15 กันยายน จังหวัด Binh Duong ได้จัดทำหนังสือลงโทษทางปกครองสำหรับสถานประกอบการ 144 แห่งด้วยจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า 3 พันล้านด่อง ระงับชั่วคราวสถานประกอบการ 35 แห่งที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและกู้ภัย

ในวังหวัด Thanh Hoa จากวัน 15 สิงหาคมถึงวัน 30 กันยายนกองกำลังตำรวจของจังหวัดและตำบลได้มีการตรวจสอบ พบการละเมิด 474 ประเด็นและลงโทษทางปกครองจำนวนเงินมากกว่า 1 พันล้านด่องสำหรับสถานประกอบการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ออกหนังสือสั่งระงับการดำเนินงานของสถานประกอบการ 1 แห่ง สั่งระงับชั่วคราวสำหรับสถานประกอบการ 7 แห่ง เสนอพิจารณาหยุดการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขสำหรับ 51 แห่ง

ใน Ha Noi นับถึงวันที่ 12 กันยายน มีสถานประกอบการผลิตและธุรกิจ 326 แห่งที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขความปลอดภัยด้านอัคคีภัยถูกระงับ สถานประกอบการที่อยู่ในช่วงเวลาปรับปรุงซ่อมแซมก็ได้ติดตามอย่างเคร่งครัดและสั่งห้ามดำเนินงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล: หนังสือพิมพ์ Tien Phong, bocongan.gov.vn

_ ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

ดูเพิ่ม: ประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการงการปี2020

ดูเพิ่ม:  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโครงการโรงงานที่ผู้ลงทุนควรทราบ

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:,