การเปลี่ยนแปลงในหนังสือเวียน 01/2021/TT-กระทรวงการก่อสร้างเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและออกใบอนุญาตก่อสร้าง

เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง: พระราชกฤษฏีกาฉบับ 15/2021/ND-CP กำหนดรายละเอียดบางประเด็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการลงทุนก่อสร้างแทนให้พระราชกฤษฏีกาฉบับ 59/2015/ND-CP พระราชกฤษฏีกาฉบับ 42/2017/ND-CP ข้อที่ 1 ข้อที่ 4 ตั้งแต่ภาคผนวก I ถึง IX พระราชกฤฏีกา 100/2018/ND-CP

พระราชกฤฏีกาฉบับ 15/2021/ND-CP ระบุละเอียดและชัดเจนขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและให้ใบอนุญาตก่อสร้าง

ต่อไปนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบประด็นใหม่ที่สำคัณระหว่างพระราชกฤษฏีกาฉบับ 15/2021 และพระราชกฤษฏีกาฉบับ 59/2015 ในขั้นตอนการให้บินุญาตการก่อสร้าง

พระราชกฤษฏีกาฉบับ 15/2021/ND-CP

(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 03 มีนาคม 2021)

พระราชกฤษฏีกา 59/2015/ND-CP

(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 05 สิงหาคม 2015)

1. กำหนดความสามารถของผู้ลงทุนเมื่อจัดการบริหารโครงการ

ตามข้อกำหนด 23 พระราชกฤษฏีกาฉบับ 15/2021/ND-CP เมื่อประยุกต์ใช้รูปแบบบริหารโครงการคือผู้ลงทุนจัดการบริหารโครงการ เงื่อนไขในความสามารถได้กำหนดชัดเจนขึ้น บุคคลที่รับผิดชอบในนาม “ผู้อำนวยการโครงการ” ต้องมีใบประกอบวิชาชีพบริหารโครงการ (เหมือนกับข้อกำหนดของคณะบริหารโครงการลงทุนก่อสร้างเฉพาะด้าน คณะบริหารโครงการลงทุนก่อสร้างท้องถิ่น) ยกเว้นกรณีโครงการมีเพียงรายงานการเศรษฐกิจ – เทคนิค ในเรื่องที่ 1 ข้อกำหนด 21 พระราชกฤษฏีกา 59/2015/ ND-CP ได้แก้ไขโดยเรื่องที่ 8 ข้อกำหนด 1 พระราชกฤษฏีกา 42/2017/ND-CP ผู้ลงทุนใช้สถานะทางกฏหมายของตนเองและระบบผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเพียงพอตามเงื่อนไขความสามารถเพื่อบริหารโดยตรงกับโครงการลงทุนก่อสร้างที่มีงบการลงทุนน้อยกว่า 15 พันล้านเวียดนามด่อง

2. ออกแบบก่อสร้าง

2.1 ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง

ข้อกำหนด 31 พระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP

ขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะของโครงการ จำนวนขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างจะได้ระบุในใบอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้าง

 

ตามเรื่องที่ 1 ข้อกำหนดที่ 23 จำนวนขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างได้กำหนด ได้แก่: ออกแบบเอกสาร (กรณีจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้) ออกแบบขั้นพื้นฐาน ออกแบบทางเทคนิค ออกแบบการก่อสร้าง และขั้นตอนออกแบบอื่นๆ (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดสากลโดยผู้ลงทุนตัดสินใจเมื่อลงทุนโครงการ

2.2 หน้าที่การออกแบบก่อสร้าง

 

ตามข้อกำหนด 32 พระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับผู้ตั้ง ความต้องการสำหรับหน้าที่การออกแบบก่อสร้างและเนื้อหาการออกแบบก่อสร้าง ดังต่อไปนี้:

ผู้ตั้ง: ผู้ลงทุนตั้งหรือช่างองค์กร บุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมตั้งหน้าที่การออกแบบก่อสร้าง

ความต้องการ: หน้าที่การออกแบบก่อสร้างต้องเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนและเป็นพื้นฐานเพื่อวางแผนโครงการลงทุนก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง ผู้ลงทุนอาจจะช่างองค์กร ผู้เชี่ยวชาญเข้าปรึกษาหรือตรวจสอบหน้าที่การออกแบบถ้าจำเป็น

เนื้อหาหลักๆ ของหน้าที่การออกแบบก่อสร้าง ได้แก่:

– เป็นพื้นฐานเพื่อตั้งหน้าที่การออกแบบก่อสร้าง

– วัตถุประสงค์ของโครงการ

– ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ

– ความต้องการในเรื่องของแผนเลย์เอาต์ ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของโครงการ

– ความต้องการเกี่ยวกับขนาดและอายุการใช้งานของโครงการ คุณสมบัติการใช้งานและความต้องการด้านเทคนิคอื่นๆ สำหรับโครงการ

หน้าที่การออกแบบก่อสร้างที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่แท้จริงเพื่อรับรองประสิทธิภาพของโครงการลงทุนก่อสร้าง

ไม่กำหนด

3. ใบอนุญาตก่อสร้างและบริหารการก่อสร้าง

3.1 เงื่อนไขการให้ใบอนุญาตก่อสร้าง

สำหรับโครงการเป็นโปรเจคลงทุนก่อสร้างไม่กำหนดจัดทำแผนการก่อสร้างอย่างละเอียดตามข้อกำหนดของกฏหมายเกี่ยวกับแผน โครงการเป็นโปรเจคลงทุนก่อสร้างของผู้ลงทุนที่จัดทำโดยขนาดเล็กกว่า 05 เฮกตาร์ (เล็กกว่า 02 เฮกตาร์สำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างอพาร์ทเม้น) ก็จะเอาแผนแบ่งเขตก่อสร้างเป็นพื้นฐานเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตก่อสร้าง (เรื่อง 2 ข้อกำหนด 41)

ไม่กำหนด

3.2 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้าง

ข้อกำหนด 42 พระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP ได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้าง เช่น:

– เอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้างได้ส่งตรงถึงหน่วยงานมีอำนาจให้ใบอานุญาตผ่านบริการสาธารณะออนไลน์ตามกำหนด

– หนังสือยื่น แบบฟอร์ม แบบในเอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้างเป็นต้นฉบับหรือเป็นสำเนาที่มีตราประทับยืนยันความถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรืออาจจะเป็นสำเนาอิเล็กทรอนิกส

– แบบก่อสร้างในเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต้องถูกต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกำหนดเอกสารออกแบบก่อสร้าง

– กรณีส่งเอกสารที่เป็นสำเนาอิเล็กทรอนิกส ผู้ลงทุนจะต้องส่งเอกสารที่เป็นแบบก่อสร้างแค่ 01 ชุด

ไม่กำหนด

3.3 เอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้าง

ตามข้อกำหนด 43, 44,45,46,และ 47 พระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP เอกสารขอใบอนุญาตก่อสร้างได้กำหนดชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกสาร จำนวนแบบสำหรับโครงการแต่ละประเภท

แม้ว่ามีการกำหนดตามแต่ละประเภทแต่กำหนดไม่ชัดเจน

อินโฟกราฟิกเปรียบเทียบ

Thu tuc cap phep xay dung 2

 ดูเนื้อหาทั้งหมดของพระราชกฤษฏีกา 15/2021/ND-CP ที่นี่ 

— บทความใน website delco – contruction.com เป็นลิขสิทธิ์ของ DELCO® Construction โปรดไม่ก๊อบปี้หรือแก้ไขไม่ว่าเป็นรูปภาพหรือเนื้อหาเมื่อยังไม่มีการอนุมัติโดยลายอักษรจาก DELCO®. —

แบ่งปัน

error: Content is protected !!