การเสนอขอปรับเงินเดือนพื้นฐานของเวียดนามมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ลงทุนต่างชาติ

กระทรวงแรงงานและสังคมได้เสนอการปรับเงินเดือนขั้นต่ำเพิ่ม 6% การปรับเพิ่มเงินเดือนให้แรงงานคาดว่าจะมีผลกระทบทั้งทางเป็นบวกและเป็นลบต่อผู้ลงทุนต่างชาติในเวียดนาม

การเสนอปรับเงินเดือนขั้นต่ำที่เวียดนามตั้งแต่เดือนกรกฏาคาม 2022

ความคิดของคนงานเวียดนามหลังโควิด -19

บริบทเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันปัญหาโควิดได้ส่งผลกระทบมากมายต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม คนงานผ่านหลายช่วงเวลาที่มีสัดส่วนตกงานเยอะ ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำ ในจำนวน 16,9 ล้านคนที่ถูกรับผลกระทบทางลบจากโควิตมี 0,9 ล้านคนตกงานคิดเท่ากับ 1,2% มี 5,1 ล้านคนต้องหยุดงาน/หยุดผลิตหรือหยุดทำธุรกิจชั่วคราวคิดเท่ากับ 6,7% มี 5,7 ล้านคนถูกลดชั่วโมงการทำงานหรือทำงานเว้นเวลา ต้องลางานสลับกันคิดเท่ากับ 7,6% และแรงงานจำนวน 13,7 ล้านคนมีรายได้ที่ถูกลดลงคิดเท่ากับ 18,3% (รายงานผลกระทบจากโควิดต่อแรงงานและสถานการร์งานในไตรมาส l ปี 2022 ของสำนักงานสถิติทั่วไป)

นอกจากนั้น คนงานก็มีความคิดไม่อยากทำงานที่ถาวร มีมากกว่า 200.000 คนได้เบิกค่าจ่ายประกันสังคมครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนไปทำงานอิสระหรืองานชั่วคราว ตามข้อมูลสถิติของประกันสังคมเวียดนามในไตรมาส I/2022 ทั้งประเทศมีมากกว่า 208.000 คนเบิกค่าจ่ายประกันสังคมครั้งเดียว ใน 4 เดือนต้นปีทั้งประเทศมีจำนวนมากกว่า 302.000 คนเบิกค่าจ่านประกันสังคมครั้งเดียว

การปรับราคาน้ำมันแพงขึ้นในช่วงเวลาเร็วๆ นี้ (แพงขึ้นเกือบ 33.000ดอ่ง/ลิตร) ทำให้ค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตของคนงานก็สูงขึ้น การใช้ชีวิตของคนงานลำบากมากขึ้น ดังนั้นคนงานส่วนใหญ่หวังว่าบริษัทจะปรับเงินเดือน ปรับค่าเบี้ยเลี้ยงให้เพิ่มขึ้นและปรับสวัสดิการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจ การปรับเงินเดือนขั้นต่ำต่อชั่วโมงการทำงานเป็นเรื่องที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทตลาดแรงงานในปัจจุบัน การเสนอนี้นอกจากช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูตลาดแรงงาน ฟื้นฟูการผลิตหลังโควิด

Đề xuất tăng lương cơ bản tại Việt Nam tác động gì đến nhà đầu tư nước ngoài

อ่านเพิ่มเติม:  5 บุคลิกภาพของแรงงานเวียดนามในการทำงาน

การเสนอปรับเงินเดือนขั้นต่ำที่เวียดนามตั้งแต่เดือนกรกฏาคาม 2022

ตามมาตราที่ 91 กฏหมายแห่งแรงงนของเวียดนามเงินเดือนขั้นต่ำเป็นเงินเดือนต่ำสุดที่จ่ายให้แรงงานทำงานที่ง่าย ทำงานในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมการทำงานธรราดาเพื่อรับรองการใช้ชีวิตขั้นต่ำของแรงานและครอบครัว ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม เงินเดือนขั้นต่ำที่จะได้กำหนดตามแต่ละเขต คิดตามเดือนหรือตามชั่วโมง

เพื่อรับรองชีวิตของคนงานในสถานการณ์ใหม่ สภาค่าจ้างแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน – สังคมเวียดนามได้เสนอปรับเงินเดือนขั้นต่ำตาม 4 เขตโดยปรับเพิ่มเฉลี่ย 6% (เท่ากับ 180.000 ด่อง ถึง 260 ด่อง) เทียบกับเงินเดือนขั้นต่ำในปัจจุบัน รายละเอียดคือ:

หน่วย: ด่อง/เดือน

เงินเดือนขั้นต่ำ เขต I เขต II เขต III เขต IV
ปัจจุบัน 4.420.000  3.920.000  3.430.000  3.070.000 
เสนอปรับ 4.680.000  4.160.000  3.640.000  3.250.000

ผลกระทบของการปรับเงินเดือนขั้นต่ำต่อแรงงานและบริษัทต่างชาติในเวียดนาม

ในทางทฤษฏีการปรับเงินเดือนขั้นต่ำจะไม่มีผลกระทบมากมายต่อบริษัท FDI เพราะส่วนใหญ่บริษัท FDI กำลังจ่ายค่าจ้างสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำ ประมาณ 4-9 ล้าน/เดือนเพื่อดึงดูดแรงงาน

รายได้เฉลี่ย/เดือนของแรงงานตามเขตเศรษฐกิจ-สังคมในไมรมาส I,IV ปี 2021 และไตรมาส II ปี 2022

ที่มา: สำนักงานสถีติทั่วไป

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงบริษัท FDI ถูกรับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะว่า: คนงานหลายคนหวังว่าจะได้เพิ่มเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการถ้าเงินเดือนขั้นต่ำเพิ่ม ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทถ้าบริษัทไม่มีนโยบายหรือวิธีการให้เหมาะสมก็จะกระทบต่อจิตใจและประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน ยากในการรับสมัครคนใหม่และรักษาแรงงานคนเก่าที่มีประสบการณ์ หลังจากโควิด การรับสมัครค่อนข้างยากสำหรับหลายๆ บริษัท

ระดับเงินเดือนขั้นต่ำปรับเพิ่มจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทจะสูงขึ้นโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตที่ต้องการคนงานจำนวนมาก ดังนั้น นอกจากการเพิ่มเงินเดือนแล้ว ค่าสวัสดิการอื่นๆ ก็ต้องเพิ่มไปด้วยซึ่งจะทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื่องการเงินสำหรับบริษัท

เมื่อเผชิญกับอุปสรรคอย่างอย่างนี้ บริษัทอาจจะสนใจปรับปรุงสวัสดิการหรือปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าโบนัส เช่น โบนัสการทำงานล่วงเวลา โบนัสการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สวัสดิการของยูเนียน ประกัน….บริษัทก็ต้องสร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพทางกายและทางใจของคนงาน กิจกรรมที่ชัดเจนก็คือ ติดตั้งระบบกันร้อนในฤดูร้อน ระบบอุ่นในฤดูหนาวและทางเดินมีหลังคาคลุม มีโรงงานอาหารที่เย็นสบาย มีต้นไม้….ซึ่งปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการรักษาและดึงดูคนงานในปัจจุบัน

ถ้าการเสนอปรับเงินเดือนขั้นต่ำได้อนุมัติก็จะมีการแบ่งปันโดยสมดุลผลประโยชน์ระหว่างคนงานและบริษัท ทั้งเน้นในการปรับการใช้ชีวิตของคนงานให้ดีขึ้นทั้งเน้นในการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาการผลิตและธุรกิจของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม:  ขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักลงทุนต่างชาติในเวียดนาม

แบ่งปัน