กิจกรรม

กิจกรรม

DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่รับดำเนินกระบวนการทั้งหมดในโครงการก่อสร้างทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ DELCO ยังเป็นบริษัทบุกเบิกในเวียดนามด้านงานนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีแบบครบวงจรในภาคเกษตรกรรม

ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ด้านอุตสาหกรรม

DELCO ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปด้านอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันความสวยงาม ประสิทธิภาพการใช้งานและแผนป้องกันความเสี่ยงให้กับโครงการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ

แผนการออกแบบโรงงานที่ดีสามารถช่วยให้นักลงทุนลดต้นทุนแรงงานได้ถึง 20-30% ประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของพื้นที่ ดังนั้น DELCO จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับขั้นตอนแรกนี้ของโครงการ

ดูรายละเอียด

กำกับและดูแลการก่อสร้าง-
Qบริหารคุณภาพ

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างตลอดจนการบริหารบุคลากรด้านเทคนิค พร้อมการสนับสนุนของเครื่องมือการบริหารคุณภาพ DELCO จึงสามารถดำเนินการบริหารจัดการ-ควบคุมงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด

ระบบ MEP

ระบบ MEP ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมการผลิตและชีวิตของบุคลากรที่ทำงานและผู้ใช้โรงงาน ดังนั้น นอกจากความสวยงามและประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ DELCO ให้ความสำคัญ

ดูรายละเอียด

ระบบโรงงานอัจฉริยะ

ระบบของรายการโรงงานอัจฉริยะช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดและละเอียด

ดูรายละเอียด

เรายังเป็นบริษัทผู้นำในเวียดนามในการจัดหา
โซลูชั่นเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำในภาคการเกษตร

ก่อสร้างระบบ
เกษตรอัจฉริยะ

DELCO เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำในการก่อสร้างระบบเกษตรโดยการประยุกต์ใช้ไฮเทคที่มีการลงทุนมาอย่างดีโดย ใช้อุปกรณ์ที่ประกอบในเวียดนามทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งได้ตามสถานการณ์การผลิตจริงในเวียดนาม

ดูรายละเอียด