ขั้นตอนที่สำคัญในการก่อสร้างโรงงาน

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับผู้ลงทุนเสมอ ตั้งแต่การออกแบบ การวางแผนวิธีการทำงานและแผนระยะเวลา จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างโรงงานก็จะมีข้อควรระวังที่ผู้ลงทุนควรรู้เพื่อดำเนินการโครงการอย่างดีที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน ต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน

optimizing factory design

นอกจากการต้องตอบสนองข้อกำหนดในมาตรฐานทางเทคนิคตามลักษณะของประเภทการผลิต มาตรฐานในด้านก่อสร้าง…..ความเหมาะสมในการออกแบบก็เป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบหลักต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและใช้งานโรงงาน

คุณสัมบัติเหมาะสมและเป็นระบบ

โรงงานอุตสาหกรรมมักจะแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนด้วยมีคุณสมบัติที่ต่างกัน แผนการจัดพื้นที่เหมาะสมหมายถึงการจัดพื้นที่โดยเรียงตามขั้นตอนในไลน์การผลิต เหมาะสมตามลักษณะของงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับการใช้งาน

tối ưu diện tích xây dựng

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ทั้งต้องรับรองการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งต้องรับรองสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกของโรงงาน ในพื้นที่ผลิตมีฝุ่นและเสียงดัง…ดังนั้น ต้องจัดวางแยกออกต่างหาก สำนักงาน ที่พักกะควรจัดวางในพื้นที่ที่เงียบสงบ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การระบายอากาศและใช้แสงธรรมชาติเพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์ในค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุนก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวในการออกแบบโรงงาน ผู้รับเหมาต้องคำนวณอย่างดีเพื่อใช้ประโยชน์จากการระบายอากาศและแสงสว่างธรรมชาติได้มากที่สุด ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างสะดวกให้กับผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Phương án thiết kế vừa tiết kiệm vừa khoa học

แผนจัดวางเครื่องจักร ไลน์การผลิต ระบบไฟฟ้าของโรงงนก็ต้องคำนวณอย่างละเอียดเพื่อประหยัดและเป็นระบบ ง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง

ในแผนการออกแบบก็ต้องพิจารณาถึงการก่อสร้างยังไงเพื่อใช้น์พื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม สะดวกที่สุด ลดการแก้ไขในระหว่างทำงาน ลดการเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความสวยงามและความซับซ้อนของแบบ

ความสวยงามและความซับซ่อนของแบบเป็นปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรใส่ใจเมื่อตกลงกับแผนออกแบบ แบบยิ่งซับซ้อน ยิ่งมีรายละเอียดเยอะ ยิ่งยากในการทำงานก็จะยิ่งเสียค่าแรงและค่าบริหารสูง ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าโครงการธรรมดา

Nhà xưởng 2 tầng là một phương án tối ưu diện tích và công năng sản xuất, nhưng có kết cấu phức tạp và chi phí thi công cao hơn nhà xưởng 1 tầng
โรงงาน 2 ชั้นเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการใช้พื้นที่และคุณสมบัติของการผลิต แต่โรงงาน 2 ชั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าโรงงานชั้นเดียว

ขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง ยิ่งละเอียด ยิ่งประหยัด

Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công

เวลาในการก่อสร้างโรงงานมักจะรวดเร็ว การเกิดงานนอกแผนก็จะกระทบต่อความคืบหน้าทั้งหมดและค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนั้นขั้นตอนการทำแผนดำเนินการและแผนระยะเวลาต้องได้เตรียมการอย่างดี ยิ่งละเอียดยิ่งดี

วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการได้บริหารกับรายการงานใหญ่และจัดเรียงเป็นระบบ ตามลำดับงานตั้งแต่การตอกเสา ทำรากฐาน พื้น ตัวโครงสร้าง จนถึงงานเก็บความสมบูรณ์เรียบร้อย เช่น สร้าง ฉาบปูน ปูหนัง ปูพื้น….การทำแผนละเอียดให้กับงานแต่ละรายการจะช่วยผู้ลงทุนบริหารได้ง่าย หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและงานนอกแผนที่ไม่ควรมีในการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง ดังนั้นควรทำอย่างละเอียดและตรวจตัวเลขให้ตรงกัน โครงการที่มีระยะเวลาทำเริ่งด่วนจะต้องมีแผนที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น

Thi công bể PCCC sử dụng biện pháp ép cừ
ดำเนินการทำบ่อป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ DELCO ทำโดยใช้วิธีการตอกเสาชีทไฟล์ ระยะเวลาทำ 5 วัน ผู้รับเหมาอาจจะขุดดินให้กว้าง ไม่ต้องใช้เสาชิทไฟล์ ระยะเวลาทำอาจจะนานกว่าแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

ก่อสร้างและติดตามการก่อสร้าง

Tìm kiếm nhà thầu xây dựng uy tín

ผู้รับเหมาที่มีความรู้เฉพราะด้านในการก่อสร้างเพื่อเข้าใจแบบและสามารถบริหารติดตามการก่อสร้างได้มีไม่มาก โดยเฉพราะในกรณีงานออกแบบและงานก่อสร้างได้ทำโดยผู้รับเหมา 2 เจ้าต่างกันการติดตามงานจะยิ่งยากสำหรับผู้ลงทุน แม้ว่ามีแบบแต่ก็ไม่มั่นใจผู้รับเหมาก่อสร้างจะทำได้ตรงตามแบบ เพื่อบริหารคุณภาพ ผู้ลงทุนหลายๆ เจ้าเลือกวิธีการใช้บริการปรึกษาและติดตามงานต่างหาก ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายและกำลังคนในการบริหารโครงการ

Tổng thầu thiết kế - thi công uy tín

ด้วยรูปแบบผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป (ผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไป) ผู้รับเหมาเป็นคนเข้าใจดีที่สุดในนรายละเอียดของแบบและเป็นผู้ก่อสร้างโดยตรง ดังนั้นการก่อสร้างจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการบริหาร ลดความเสี่ยง ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุน

ผู้รับเหมา Design – Build ทั่วไปรับผิดชอบหลักในขบวนการก่อสร้างโรงงาน รับประกันการส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น ในการเลือกผู้รับเหมา ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงโครงการที่ผู้รับเหมานั้นๆ เคยทำ และควรมีขั้นตอนประเมินชัดเจนเพื่อเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ เหมาะสมที่สุดกับโครงการ

ดูเพิ่ม: ปัจจัยช่วยยผู้ลงทุนคัดเลือกผู้รับเหมาทั่วไปที่น่าเชื่อถือ

_ บทความใน website delco – contruction.com เป็นลิขสิทธิ์ของ DELCO® Construction โปรดไม่ก๊อบปี้หรือแก้ไขไม่ว่าเป็นรูปภาพหรือเนื้อหาเมื่อยังไม่มีการอนุมัติโดยลายอักษรจาก DELCO®. — 

 

 

 

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:, , , ,