ข้อดีและข้อเสียของประเภทโรงงาน 2 ชั้นที่นิยมในปัจจุบัน - Delco Construction

ข้อดีและข้อเสียของประเภทโรงงาน 2 ชั้นที่นิยมในปัจจุบัน

โรงงานหลายชั้น โดยเฉพาะโรงงาน 2 ชั้นกำลังเป็นแนวโน้มในการก่อสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พื้นที่อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แนวโน้มโรงงานสองชั้น

gia thue dat KCN 2020

เมื่อที่ดินอุตสาหกรรมยิ่งวันยิ่งลดลง ราคาเช่าอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมที่เวียดนามแพงขึ้นมากมายในเวลา 10 ปีที่ผ่านมารูปแบบโรงงานหลายชั้นถือว่าเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ชาญฉลาดและช่วยใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของกฏหมายแห่งการก่อสร้างในช่วงปีที่ผ่านมาก็ช่วยแก้ “ปม” ให้กับผู้ลงทุนในการวางแผนโรงงานหลายชั้น มาตรฐาน 01:2021/กระทรวงการก่อสร้างกำหนดว่าความหนาแน่นในการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานสามารถมากถึง 70% ไม่ขึ้นอยู่กับความกว้างของพื้นที่หรือความสูงของโรงงาน การนิยามใหม่ในความหนาแน่นการก่อสร้างและความหนาแน่นไม่ขึ้นอยู่กับความสูงของโรงงานผู้ลงทุนสามารถใช้ที่ดินให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการเพิ่มจำนวนชั้นก่อสร้าง

ในประเภทของโรงงานสูงโรงงานสองชั้นจะเป็นประเภทที่ได้นิยมมากที่สุด เขตอุตสาหกรรมบางแห่งอนุญาตให้สร้างโรงงานสูง 1-2 ชั้นเท่านั้น สำหรับสำนักงานสามารถสร้างสูงถึง 2-3 ชั้นหรือมากกว่านั้นแล้วแต่เขตอุตสาหกรรม

แนวโน้มโรงงาน 1 ชั้นและรอต่อขึ้นชั้น 2

โรงงาน 2 ชั้นมีข้อดีมากมายในการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกบริษัทจะมีงบประมาณพร้อมเพื่อการก่อสร้าง หลายๆ ผู้ลงทุนเลือกวิธีการสร้างโรงงาน 1 ชั้นเพื่อรอต่อขึ้นชั้น 2 ลดค่าใช้จ่ายการลงทุนเมื่อขยายกำลังการผลิตในอนาคต

Xu hướng nhà xưởng 1 tầng chờ lên tầng 2

รูปแบบที่ยอดนิยมสำหรับโรงงาน 1 ชั้นรอต่อขึ้นชั้น 2:

รูปแบบ 1

  • ช่วงที่ 1: สร้างโรงงาน 1 ชั้นด้วยการออกแบบหลังคาที่เหมาะสม
  • ช่วงที่ 2: สร้างชั้น 2 ของโรงงานโดยต่อขึ้นจากชั้น 1

รูปแบบ 2

  • ช่วงที่ 1: สร้างโรงงาน 1 ชั้นด้วยความสูงเท่ากับ 2 ชั้น
  • ช่วงที่ 2: ทำระบบเสารองรับและพื้นชั้น 2

เมื่อก่อสร้างโรงงาน 1 ชั้นรอต่อขึ้นชั้น 2 ผู้ลงทุนต้องใส่ใจพิเศษในการทำฐานรากและโครงสร้างแข็งแรงของโรงงานตั้งแต่ช่วงที่ 1 ระบบฐานราก เสาฐานราก เสาและคานของชั้น 1 ต้องคำนวณอย่างละเอียดเพื่อนอกจากรับรองน้ำหนักโครงสร้างชั้นสองแล้วก็ต้องรับรองน้ำหนักของสายเครื่องจักรในชั้น 1 และชั้น 2

Nhung uu nhuoc diem cac mo hinh nha xuong 2 tang pho bien
ทำระบบฐานรากและเสาให้กับกลุ่มโรงงาน 2 ชั้นของโรงงานที่ชาญฉลาด Power Plus Technology ที่เขตอุตสาหกรรม Que Vo III, Bac Ninh โดย DELCO เป็นผู้รับเหมา Design – Build และแนะนำโซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด

โรงงานสองชั้นบางประเภทที่นิยมในปัจจุบัน

1. โรงงาน 2 ชั้นใช้โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชี้นเดียวเทโดยตรง

โรงงานประเภทนี้ใช้วัสดุหลักคือคอนกรีตและเหล็กสำหรับพื้นและหลังคา

Nhà xưởng 2 tầng bê tông cốt thép
การเทคอนกรีตฐานรากที่โรงงาน DORCO Living Vina Ha Nam ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ข้อดี:

+ เนื่องจากคุณสมบัติทนไฟและจุดนำอุณหภูมิไม่สูง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถตอบสนองทุกข้อกำหนดในอัคคีภัย
+ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทำหน้าที่ป้องกันไฟไหม้และรับน้ำหนักได้ดี

ข้อเสีย:

+ ขั้นตอนการก่อสร้างซับซ้อน ละเอียดในจำนวนและขนาดของเสาฐานราก ดังนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการก่อสร้าง
+ เนื่องจากความสามารถในการข้ามระยะช่วงของคอนกรีตไม่ดี จำนวนเสาต้องเยอะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตในโรงงาน

2. โรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นที่มีโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็ก

นี่คือประเภทโรงงาน 2 ชั้นที่ทันสมัย สวยงามและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เสา ฐานราก คาน พื้นได้ทำโดยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างคลุมใช้แปเหล็กและหลังคาสังกะสี

ข้อเสีย:

+ สามารถรับน้ำหนักได้ดี
+ แปเหล็กเบา ดังนั้นจำนวนเสาไม่ต้องมาก พื้นที่ใช้งานในโรงงานได้กว้างขึ้น
+ ประหยัดเวลาทำหลังคา มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ข้อเสีย:

+ ยังต้องทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนตั้งแต่การประกอบแบบหล่อ เสร้มเหล็ก เสาประคอง…..
+เพื่อรับรองความปลอดภัยในอัคคีภัยและการตรวจรับโครงการ โรงงานคอนกรีตที่ใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กต้องทาสีกันไฟโครงสร้างบางอย่าง เช่น: แปหลังคา เสาเหล็กชั้น 2 ….ต้องผ่านข้อกำหนดของระบบอัคคีภัย

Nhà xưởng 2 tầng theo mô hình bê tông cốt thép kết hợp mái kết cấu thép
โรงงานแบตเตอรี GS (ญี่ปุ่น) ที่ Binh Duong – โรงงาน 2 ชั้นตามรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเหล็กที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปรับผิดชอบการออกแบบ – ก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าให้กับโรงงาน พร้อมกับการให้โซลูชั่น smart factory

3. โรงงาน 2 ชั้นแบบพื้นเหล็กผสมคอนกรีตและเหล็กชุบสังกะสี (พื้น deck)

พื้น deck เป็นพื้นแบบแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ทำแบบขึ้นรูปเพื่อใช้แทนแบบหล่อเมื่อเทคอนกรีต นี่คือรูปแบบโรงงาน 2 ชั้นที่ใช้ดีที่สุดในปัจจุบันโดยสามารถจัดการข้อเสียทุกข้อในเรื่องระยะเวลาดำเนินการและเรื่องค่าใช้จ่ายที่เจอในรูปแบบอื่นๆ

Sàn deck

ข้อดี:

+ การใช้พื้นประเภทนี้ช่วยลดเวลาดำเนินการเนื่องจากลดขั้นตอนบางขั้นตอนเมื่อเทียบกับโซลูชั่นใช้พื้นธรรมดา เช่น ลดขั้นตอนการรื้อแบบหล่อ รือเสาประคอง ลดขั้นตอนติดตั้งเหล็กเสริมแข็งให้กับพื้น….
+ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประหยัดค่าใช้จ่ายแบบหล่อ เสาประคอง
+ ในหลายๆ กรณีวิธีการนี้ช่วยลดน้ำหนักของพื้นเนืองคลื่นสูงของพื้นโผ่ขึ้นและไม่มีคอนกรีตภายใต้ ดังนั้นช่วยลดน้ำหนักที่วางบนฐานราก

ข้อเสีย:

+ ด้วยโครงการที่ต้องการมีคานที่ซับซ้อน อยากจะใช้พื้น Deck จะต้องมีการปรับปรุง ซึ่งทั้งยากทั้งเสียค่าใช้จ่าย
+ ยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนในขั้นตอนการตรวจรับระบบอัคคีภัยของโรงงานประเภทนี้

ขึ้นอยู่กับขนาด งบประมาณ ความต้องการในการใช้งานงาน คุณสมบัติในการใช้งานของโรงงาน ผู้ลงทุนสามารถเลือกประเภทโรงงาน 2 ชั้นที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

ในฐานะเป็นผู้รับเหมาการออกแบบและก่อสร้างอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มากมายในการสร้างโรงงาน 2 DELCO สามารถให้คำปรึกษาให้กับผู้ลงทุนเกี่ยวกับโรงงาน 2 ชั้นที่เหมาะสมกับแต่ละโรงงาน แต่ละช่วงเวลาในแผนการลงทุนเพื่อมีการออกแบบและจัดเลเอาท์ให้เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้งานโรงงาน

แบ่งปัน

error: Content is protected !!