สาเหตุที่นักลงทุน FDI ลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen

การสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen กำลังได้รับความสนใจจากบริษัท FDI ขนาดใหญ่ เช่น Samsung, Sunny, Dongwha,…เนื่องจากจังหวัดมีนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมการลงทุนเป็นมิตร การวางแผนแนวทางให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดด้วยวิสัยทัศย์ถึงปี 2030 

ข้อดีให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen

ตำแหน่งที่ตั้งที่ดีเยี่ยม

จังหวัด Thai Nguyen เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเขาภาคเหนือโดยเฉพาะ และของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือโดยทั่วไป และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดภูเขาและจังหวัดที่ราบตอนเหนือ

ban do quy hoach giao thong Thai Nguyen scaled

แผนที่การวางแผนการจราจรช่วงหลังปี 2020 ถึงปัจจุบัน

 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก: เป็นศูนย์กลางในจังหวัดภูเขาตอนเหนือ ทางเหนือติดกับจังหวัด Bac Kan ทางตะวันตกติดกับจังหวัด Vinh Phuc ทางตะวันออกติดกับจังหวัด Lang Son, Bac Giang และทางใต้ติดกับกรุง Hanoi ใจกลางเมือง Thai Nguyen ห่างจากสนามบินนานาชาติ Noi Bai 50 กิโลเมตร ห่างจาก Ha Noi 75 กิโลเมตร ห่างจากประตูชายแดนประเทศจีน และท่าเรือ Hai Phong 200 กิโลเมตร
 • Thai Nguyen เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่หลากหลายชนิดและมากมายในปริมาณ: มีปริมาณถ่านมากอันดับสองในประเทศ มีเหมืองโลหะสี เช่น เหมืองดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน ทอง ทองแดง นิกเกิล ปรอท และหลายๆ เหมืองสามารถใช้ทำวัสดุก่อสร้าง…ซึ่งเป็นข้อดีเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนในด้านผลิตเครื่องจักร แปรรูปโลหะประกอบ ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผลิตโลหะ ขุดและแปรรูปแร่ธาตุ…มาสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen

โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและสอดคล้องกัน

จังหวัด Thai Nguyen สร้างระบบโครงสร้างพื่นฐานอย่างสอดคล้องกันและทันสมัยเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ในนั้นเน้นถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม:

 • ระบบทางบก: ระบบทางบกด้วยทางหลวง 3 เส้นใหม่ Ha Noi – Thai Nguyen – ตลาดใหม่ Bac Kan; ทางหลวง 37 เชื่อมโยง Bac Kan – Thai Nguyen – Tuyen Quang รวมถึงทางหลวงหลายๆ เส้นที่เชื่อมโยงจังหวัด Thai Nguyen กับจังหวัดข้างๆ 
 • ระบบทางรถไฟ: เชื่อมโยงจังหวัด Thai Nguyen – Ha Noi – Hai Phong – Lao Cai – Lang Son และทางรถไฟสายเหนือ-ใต้; ทางน้ำมีท่าน้ำ Da Phuc เชื่อมโยงกับจังหวัดในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงและท่าเรือ Hai Phong

แนวทางการพัฒนา: เศรษฐกิจและวิสัยทัศน์ของจังหวัด Thai Nguyen ในช่วงปี 2021-2030

ด้วยเป้าหมายในการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงปี 2021-2030 จังหวัด Thai Nguyen จึงมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดของจังหวัดภูเขาภาคเหนือและเมืองหลวง Ha Noi

muc tieu phat trien kinh te cua tinh thai nguyen den 2030 th

 • ถึงปี 2030 จังหวัด Thai Nguyen จะกลายเป็นหนึ่งในศุนย์กลางของการผลิตไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ การแปรรูปและการผลิตขั้นสูงในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม; การศึกษาและฝึกอบรมแหล่งแรงงานที่มีคุณภาพสูง วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
 • พยายามให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อยู่ประมาณ 8% ถึง 8,5%/ปี; ขนาดเศรษฐกิจประมาณ 13,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ; การลงทุนทั้งหมดในช่วงปี 2021 – 2030 ประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจทางดิจิทัลและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจในทิศทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม เน้นในการดึงดูดการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด Thai Nguyen สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น: เขตอุตสาหกรรม Song Cong II ช่วงที่ 2 เขตอุตสาหกรรม Tay Pho Yen เขตอุตสาหกรรม Phu Binh…

1 tinh thai nguyen

ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด Thai Nguyen ค่อนข้างดีและแสดงผ่านจำนวนเงินลงทุน FDI ทั้งหมดที่ลงทุนเข้าอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

แหล่งแรงงาน

เข้าใจดีในแหล่งแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งจังหวัด Thai Nguyen ได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด โดยเฉพาะแหล่งแรงงานที่ให้บริการในด้านอุตสาหกรรม การค้าและแหล่งแรงงานที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ตามประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2022  ของ VCCI Thai Nguyen อัตราองค์กรที่ประเมินการศึกษาทั่วไปของจังหวัดมีคุณภาพดีถึง 72% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อัตราองค์กรประเมินการฝึกอบรมอาชีพของจังหวัดมีคุณภาพดีมากขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2020 และอยู่ค่าสูงของประเทศ 95% ในจำนวนแรงงานทั้งหมดของจังหวัดตอบสนองความต้องการขององค์กรได้

เป้าหมายถึงปี 2025 จำนวนแรงงานที่ผ่านการอบรมจะเพิ่มเป็น 75% ในนั้น 32% มีใบรับรองการอบรมอย่างเป็นทางการ; พยายามเพื่อนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาและอบรมอาชีพมากถึง 40-45%; อัตราแรงงานที่มีทักษะในด้าน IT มากถึง 80%; โปรแกรมการฝึกอบรมอาชีพหลักที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพต้องมีจำนวน 50% เป็นอย่างน้อย; 30% สถานอาชีพศึกษาและโรงเรียนฝึกอาชีพผ่านมาตรฐานของประเทศ; เป้าหมายจะมีวิทยาลัย 1 แห่งมีคุณภาพสูงเพื่อขยายการร่วมมือกับสถานอาชีพศึกษานานาชาติ

การลงทุน FDI ในจังหวัด Thai Nguyen

ตามรายงานของกรมการวางแผนและการลงทุนจังหวัด Thai Nguyen นับถึงเดือนเมษายนปี 2023 ในจังหวัดมี 181 โครงการ FDI ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียนเกือบ 10,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่บริษัท FDI ขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในจังหวัด Thai Nguyen เช่น Sunny Optical Technology, Samsung, Dongwha,…พิสูจน์ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมการลงทุนและนโยบายการลงทุนของจังหวัดน่าสนใจ

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์

Thai Nguyen มีนโยบายเพื่อรับรองแหล่งทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมให้เป็นไปตามวิสัยทัศย์ถึงปี 2030:

 • Thai Nguyen เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมอันดับ 3 ของประเทศด้วยจำนวนมหวิทยาลัย สถานอาชิวศึกษาหลายแห่ง ฝึกอบรมวิชาชีพมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงาน ระดับการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด Thai Nguyen ก็สูงกว่าระดับเฉลี่ยของจังหวัดภูเขาภาคเหนือและระดับเฉลี่ยของประเทศด้วยอัตราการจบมัธยมต้นและมัธยมปลายค่อนข้างสูง ตอบสนองความต้องการด้านบุคคลากรให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen
 • ในเดือนกรกฎาคมปี 2023 กรมการวางแผนและการลงทุนจังหวัด Thai Nguyen ได้ประกาศแผนการส่งเสริมพัฒนาพรัยากรมนุษย์ให้กับบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดปานกลางในจังหวัดโดยใช้งบกลางในปี 2023

2 cong nhan sam sung

 ไลน์การผลิตในโรงงาน Samsung Electro – Mechanics ที่เขตอุตสาหกรรม Yen Binh จังหวัด Thai Nguyen

นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม

นายกรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติแผนของจังหวัด Thai Nguyen ช่วงปี 2021 – 2030 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้:

3 chinh sach phat trien ha tang thai nguyen TH

 • ปรับแผนเพิ่มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมากขึ้น 4,245 เฮกตาร์ ซึ่งมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เขตอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในแผนของจังหวัด ได้แก่: เขตอุตสาหกรรม Song Cong II ช่วงที่ II; เขตอุตสาหกรรม – เมือง – บริการ Phu Binh; เขตเทคโนโลยีสารสนเทศรวม Yen Binh
 • วางแผนใหม่เขตอุตสาหกรรม 4 แห่งที่มีพื้นที่ทั้งหมด 1.599 เฮกตาร์ในอำเภอ Phu Binh (จำนวน 03 แห่งด้วยพื้นที่ 731 เฮกตาร์) และเมือง Pho Yen (จำนวน 01 แห่งด้วยพื้นที่ 868 เฮกตาร์)
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเหนือของจังหวัด; ลงทุนกวาดล้างพื้นทีเพือสร้างกองดินเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร เขตอุตสาหกรรม กลุ่มเขตอุตสาหกรรม เมือง บริการควบคู่ไปกับการพัฒนาภูมิภาคของเหมืองหลวง Ha Noi
 • บางโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ได้แก่: โครงการถนนเชื่อมโยงจังหวัด Bac Giang, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Tuyen Quang โดยผ่านทางด่วน 5 เส้นด้วยงบการลงทุนมากกว่า 3.700 พันล้านด่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำมาใช้งานในปี 2025

นโยบายสนับสนุน/ส่งเสริมบริษัท

จังหวัดมีนโยบายมากมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทเมื่อเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานใน Thai Nguyen

 • พอร์ทัลบริการสาธารณะจังหวัด Thai Nguyen ให้บริการออนไบน์ 100% ของขั้นตอนการบริการตั้งแต่ระดับ 2 ถึงระดับ 4 โดยอัตราการจัดการเอกสารทันเวลาที่กำหนดมากกว่า 98%
 • กำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต่ำกว่าอัตราภาษีโดยทั่วไปในช่วงเวลาที่กำหนดหรือตลอดช่วงลงทุนโครงการ; ยกเลิกภาษีหรือลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท
 • ยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้านำเข้าเพื่อสร้างเป็นสินทรัพย์ถาวร; สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเพื่อดำเนินโครงการลงทุน; ยกเลิกหรือลดภาษีที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการใช้ที่ดิน ภาษีการใช้ที่ดิน
 • สนันสนุนการลงทุนสำหรับโครงการลงทุนใหม่หรือโครงการลงทุนเพื่อขยาย (โครงการลงทุนที่เป็นประเภทที่รับการสนับสนุนการลงทุน; บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…)

รายชื่อเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด Thai Nguyen

ปัจจุบันจังหวัดได้ลงทุนระบบไฟฟ้า ระบบน้ำที่ปลอดภัย ทันสมัยและสอดคล้องกันในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตและใช้งานของบริษัท FDI เมื่อลงทุนสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen

4 danh sach cac kcn tINH THAI NGUYEN TH

1. เขตอุตสาหกรรม Song Cong I

– พื้นที่: 320 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Tan Quang เมือง Song Cong จังหวัด Thai Nguyen

2. เขตอุตสาหกรรม Song Cong II

– พื้นที่: 250 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ทางเหนือของตำบล Tan Quang เมือง Song Cong จังหวัด Thai Nguyen

3. เขตอุตสาหกรรม Nam Pho Yen

– พื้นที่: 200 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ทางใต้ของอำเภอ Pho Yen จังหวัด Thai Nguyen

4. เขตอุตสาหกรรม Yen Binh

– พื้นที่: 400 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Dong Tien เมือง Pho Yen จังหวัด Thai Nguyen

5 nha may DAINESE

โรงงาน DAINESE เวียดนามในเขตอุตสาหกรรม Yen Binh ที่จังหวัด Thai Nguyen ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าและให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด

5. เขตอุตสาหกรรม Diem Thuy

– พื้นที่: 350 เฮกตาร์

– ที่อยู่: อำเภอ Phu Binh จังหวัด Thai Nguyen

6. เขตอุตสาหกรรม Quyet Thang

– พื้นที่: 200 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Quyet Thang จังหวัด Thai Nguyen

7. เขตอุตสาหกรรม Phu Binh

– พื้นที่: 675 เฮกตาร์

– ที่อยู่: ตำบล Tan Hoa  ตำบล Luong Phu ตำบล Huong Son อำเภอPhu Binh จังหวัด Thai Nguyen

นอกจากเขตอุตสาหกรรม 7 แห่งดังกล่าว จังหวัด Thai Nguyen ยังได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีสำหรับการวางแผนเขตอุตสาหกรรมใหม่ 4 แห่งด้วยพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 1.860 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัด Thai Nguyen ช่วงปี 2021 – 2030 โดยวิสัยทัศน์ถึงปี 2050

1. เขตอุตสาหกรรม Yen Binh 2

– ขนาดที่วางแผน: 301 เฮกตาร์

– ที่ตั้ง: ตำบล Hong Tien, Tien Phong และ Dong Tien จังหวัด Thai Nguyen

2. เขตอุตสาหกรรม Yen Binh 3

– ขนาดที่วางแผน: 300 เฮกตาร์

– ที่ตั้ง: อำเภอ Phu Binh จังหวัด Thai Nguyen

3. เขตอุตสาหกรรม Thuong Dinh

– ขนาดที่วางแผน: 130 เฮกตาร์

– ที่ตั้ง: อำเภอ Phu Binh จังหวัด Thai Nguyen

4. เขตอุตสาหกรรม Tay Pho Yen

– ขนาดที่วางแผน: 1.128 เฮกตาร์

– ที่ตั้ง: ที่อยู่ในตำบล Minh Duc, Dac Son, Van Phai อำเภอ Pho Yen จังหวัด Thai Nguyen

แนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมช่วงปี 2021-2030

phuong an phat trien cc 2030 th

กลุ่มอุตสาหกรรม
ดังนั้น จังหวัดจะพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตโลหะ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมูลค่าเพิ่ม จังหวัดเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการฝึกอบรมแหล่งแรงงานและบริการที่มีคุณภาพ: โลจิสติกส์ การเงิน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่

DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการก่อสร้างโรงงานในจังหวัด Thai Nguyen และหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ในทุกจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น DELCO จึงมั่นใจสามารถให้คำปรึกษา – ออกแบบ แนะนำโซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด ข่วยลดค่าใช้จ่ายและรับรองประสิทธิภาพการผลิตให้กับผู้ลงทุน

ที่มาของข้อมูล: คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมจังหวัด Thai Nguyen ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนจังหวัด Thai Nguyen หนังสือพิมพ์การลงทุน หนังสือพิมพ์การก่อสร้าง หนังสือพิมพ์การตรวจสอบบั

แบ่งปัน