นโยบายดึงดูดผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานใน Vinh Phuc - Delco Construction

นโยบายดึงดูดผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานใน Vinh Phuc

ถ้าในปี 2541 Vinh Phuc มีโครงการ FDI เพียง 8 โครงการ แต่ว่านับถึงสิ้นปี 2562 โครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวนถึง 384 โครงการ โดยมีเงินลงทุนรวม 5,02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตที่น่าประทับใจนี้มาจากทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และนโยบายที่น่าดึงดูดใจสำหรับองค์กร FDI

จุดแข็งเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานใน Vinh Phuc

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น

ทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด Vinh Phuc อยู่ติดกับกรุง Ha Noi ของเวียดนาม เป็นจังหวัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ อยู่ติดกับสนามบิน Noi Bai อยู่บนเส้นถนนที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดตะวันตกเฉลียงเหนือกับ Ha Noi กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ดังนั้นจังหวัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของ Viet Nam
ทางตะวันตกของจังหวัด Vinh Phuc อยู่ติดกับจังหวัด Phu Tho – เป็นจังหวัดของแหล่งปลูกผลไม้และต้นไม้อุตสาหกรรมของเวียดนาม ในขณะที่ทิศเหนืออยู่ติดกับจังหวัด Thai Nguyen – มีแหมืองแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหวิทยา ขุดแร่ อุตสาหกรรมหนัก…

Các nhà máy xây dựng trong Khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของเวียดนาม

โครงสร้างพื้นฐาน – ระบบคมนาคม

จังหวัด Vinh Phuc มีโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมที่สะดวก รวมทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟและทางน้ำ
ทางรถยนต์: เครือข่ายการจราจรทางรถยนต์ของ Vinh Phuc ได้แก่ 1 ทางด่วน (Ha Noi – Lao Cai) และ 4 ทางหลวง (QL2, 2B….) นี่คือเส้นถนนที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่าง Vinh Phuc กับศูนย์เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภาคเหนือ สนามบินนานาชาติ ท่าเรือและประตูชายแดน…..
ทางรถไฟ: Vinh Phuc มีเส้นรถไฟ Ha Noi – Lao Cai วิ่งผ่าน เชื่อมโยง Ha Noi และจังหวัดภูเขาภาคเหนือไปจังหวัด Van Nam ประเทศจีน ระยะทางรถไฟเส้นนี้ที่วิ่งผ่านจังหวัด Vinh Phuc ยาว 35km ผ่านหลายสถานที่ที่สำคัญของจังหวัด เช่น เมือง Phuc Yen เมือง Vinh Yen อำเภอ Binh Xuyen อำเภอ Tam Duong อำเภอ Vinh Tuong
ทางน้ำ: แม่น้ำแดงและแม่น้ำ Lo ไหลผ่าน Vinh Phuc และได้ใช้เพื่อขนส่งสินค้าระหว่าง Ha Noi – Viet Tri – Lao Cai (แม่น้ำแดง) และระหว่างจังหวัด Viet Tri – Tuyen Quang – Na Hang (แม่น้ำ Lo)
โดยภาพรวม โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของจังหวัด Vinh Phuc เคยและกำลังได้ลงทุนก่อสร้าง เช่น เส้นถนนต่างประเทศ เส้นถนนเหนือ – ใต้ ตะวันออก – ตะวันตกของ Vinh Phuc เส้นถนนสู่ใจกลางเมือง เส้นถนนรอบเมือง 1,2,3 ของ Vinh Phuc …ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งจาก Vinh Phuc ไปทุกจังหวัดภาคเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือและ Ha Noi

Hạ tầng giao thông tốt tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Vĩnh Phúc

ในช่วงปี 2016 -2018 จังหวัดได้ลงทุน 56,7 พันล้านด่องให้กับการก่อสร้าง ในนั้นงบการลงทุนสำหรับระบบคมนาคมและโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตกที่ 34% โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 31% ในงบการลงทุนทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดในช่วงปี 2017 -2020
นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมของจังหวัดก็ได้เน้นเพื่อพัฒนา นับถึงสิ้นปี 2021 สายเคเบิลได้ติดตั้งในตำบลและอำเภอ 136 แห่งรับรองความต้องการในการใช้งานของประชาชนและบริษัทภายในและบริษัท FDI ในจังหวัด

รายการเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด Vinh Phuc

ปัจจุบัน มีหลายบริษัทขนาดใหญ่ในโลกได้มาลงทุนสร้างโรงงานใน Vinh Phuc ข้างล่างขะเป็นรายการเขตอุตสาหกรรม 21 แห่งในจังหวัดและได้จัดเรียงลำดับตามเวลาที่แต่งตั้ง

เขตอุตสาหกรรม Kim Hoa

พื้นที่: 105 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Phuc Yen

เขตอุตสาหกรรม Binh Xuyen I

พื้นที่: 287 เฮกตาร์

ที่ตั้ง:อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Ba Thien I

พื้นที่: 327 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Ba Thien II

พื้นที่: 308 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Son Loi

พื้นที่: 264,5 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Khai Quang

พื้นที่: 216 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Khai Quang

พื้นที่: 216 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: เมือง Vinh Yen

เขตอุตสาหกรรม Chan Hung

พื้นที่: 129,8 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Vinh Tuong

เขตอุตสาหกรรม Phuc Yen

พื้นที่: 127,7 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Phuc Yen

เขตอุตสาหกรรม Nam Binh Xuyen

พื้นที่: 295 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Vinh Thinh

พื้นที่: 270 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Vinh Tuong

เขตอุตสาหกรรม Vinh Thuong

พื้นที่: 200 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Vinh Tuong

เขตอุตสาหกรรม Tam Duong I

พื้นที่: 750 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Tam Duong

เขตอุตสาหกรรม Tam Duong II

พื้นที่: 78,9 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Tam Duong

เขตอุตสาหกรรม Tam Duong III

พื้นที่ (เขต A+B): 362,1 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Tam Duong

เขตอุตสาหกรรม Lap Thach I

พื้นที่: 128,46 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Lap Thach

เขตอุตสาหกรรม Lap Thach II

พื้นที่: 250 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Lap Thach

เขตอุตสาหกรรม Thai Hoa –Lien Son – Lien Hoa

พื้นที่: 578,4 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Lap Thach

เขตอุตสาหกรรม Song Lo I

พื้นที่: 177,7 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Song Lo

เขตอุตสาหกรรม Song Lo II

พื้นที่: 165,6 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Song Lo

เขตอุตสาหกรรม Thang Long

พื้นที่: 213 เฮกตาร์

ที่ตั้ง: อำเภอ Binh Xuyen

เขตอุตสาหกรรม Phuc Yen II

พื้นที่: 111เฮกตาร์

ที่ตั้ง: เมือง Phuc Yen

นโยบายเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน FDI มาก่อตั้งโรงงานที่ในจังหวัด Vinh Phuc

นอกจากนโยบายเพื่อดึงดูด FDI ของเวียดนามโดยทั่วไปแล้วแล้ว Vinh Phuc ยังเสนออีกหลายหลายนโยบายเพื่อสนับสนุนนักลงทุนทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ตลอดจนลดภาระของขั้นตอนการบริหาร:

ขั้นตอนการบริหาร

+ สำหรับขั้นการตอนการตรวจสอบเพื่อให้ใบรับรองการลงทุน: ลดลงจาก 25-30 วันเป็น 15 วัน (ผู้ลงทุนจะได้รับผลภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสาร)

+ สำหรับขั้นตอนให้ใบรับรองการลงทุน: ลดลงจาก 15 วันเป็น 10 วัน (ผู้ลงทุนได้รับผลภายใน 10 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสาร)

du an nha may gs vietnam do DELCO la tong thau xay dung
โครงการโรงงาน GS Vietnam ใน Vinh Phuc ที่ได้ลงทุนโดย GS-YUASA และ Mitsubishi และ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

+ หนับหนุนค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาเตรียมเอกสารโครงการลงทุน: โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้น้อยกว่า 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : 20 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ : 30 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนลงทะเบียนไว้จาก 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ : 50 ล้านด่ง; โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : 100 ล้านด่ง โครงการที่มีทุนจดทะเบียนไว้จาก 5 ล้านเหรียญสหรัฐ : 200 ล้านด่ง

+ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกาศจัดตั้งองค์กร, โฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยงบประมาณการสนับสนุนทั้งหมดไม่เกิน 2,000,000 VND.

+ สนับสนุน 100% ค่าธรรมเนียมที่องค์กรได้จ่ายในรายการต่อไปนี้: ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของจังหวัด ค่าธรรมเนียมในการให้สิทธิการใช้ที่ดิน ค่าธรรมเนียมการให้ การให้ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างด้าวที่ทำงานในเวียดนาม ค่าจดทะเบียนตราประทับ

– สนับสนุน 100% ของค่าธรรมเนียม: จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งด้านแวดล้อมของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคกลุ่มเขตอุตสาหกรรม การวางแผนการแบ่งเขตตามสัดส่วน 1/500 กลุ่มเขตอุตสาหกรรม สำรวจ จัดการระเบิดและทุ่นระเบิดในกลุ่มอุตสาหกรรม

– สนุบสนุนรายการทางเทคนิคภายในรั้ว ได้แก่ ระบบรวบรวมของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย รับรองมาตรฐานที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเขตอุตสาหกรรม: เขตอุตสาหกรรมมีพื้นที่น้อยกว่า 10 เฮกตาร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 5 พันล้านด่ง . เขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ถึง 20 เฮกตาร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 7 พันล้านด่ง เขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ถึง 75 เฮกเตอร์ งบการสนับสนุนไม่เกิน 10 พันล้านด่ง

– สำหรับสถานประกอบการผลิตและธุรกิจ เมื่อดำเนินกิจกรรมลงทุนการผลิตและธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม จะได้รับการหนับหนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพหนึ่งครั้งด้วยจำนวนเงิน 700,000 ด่ง / คน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพตามมติสภาประชาชนจังหวัด ).*

คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จังหวัด Vinh Phuc จะมีโครงการ FDI ที่ดำเนินการทั้งหมด 444 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 5.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นเกาหลีเป็นผู้นำด้วย 207 โครงการ เงินลงทุนรวม 2.207 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือญี่ปุ่น 47 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 1,169 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไต้หวัน 37 โครงการ ทุนจดทะเบียน 943.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Xây dựng nhà máy công nghiệp phụ trợ UTECH tại Vĩnh Phúc
โรงงาน UTECH Vietnam ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
ด้วยการใช้นโยบายเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง – ดึงดูดการลงทุนและลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Vinh Phuc จะยังคงเป็นจุดสว่างในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังเวียดนาม นอกจากนั้นความต้องการก่อสร้างโรงงานก็เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปในโรงงานที่มีชื่อเสียงใน Vinh Phuc DELCO เคยและกำลังเป็นผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ คอยดูแลและสนับสนุนองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการลงทุนที่นี่

อ้างถึง: คลื่นลูกใหม่ของ FDI กำลังมาถึงเวียดนาม

ที่มา: Vinh Phuc Department of Planning and Investment, เว็บไซต์ Vinh Phuc, นิตยสาร Industry and Trade, Cafeland

แบ่งปัน

error: Content is protected !!