ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหนาแน่นในการก่อสร้างในมาตรฐานเวียดนาม 01:2021/ กระทรวงการก่อสร้าง

เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง: หนังสือเวียน 01/2021/TT-กระทรวงการก่อสร้างเกี่ยวกับมตรฐานเวียดนาม 01:2021 มาตรฐานทางเทคนิคระดับประเทศเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างแทนหนังสือเวียน 22/2019/TT-กระทรวงการก่อสร้างเกี่ยวกับมาตรฐานเวียดนาม 01:2019/กระทรวงการก่อสร้าง

มาตรฐานเวียดนาม 01:2021/กระทรวงการก่อสร้างประกาศพร้อมกับหนังสือเวียนเลขที่ 01/2021/TT-กระทรวงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2021 ซึ่งมีประเด็นแก้ไขที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

ความหนาแน่นในการก่อสร้าง

Mat do xay dung thuan

ความหนาแน่นในการก่อสร้างคือสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการปัตยกรรมหลักๆ ในพื้นที่ทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่ทำโครงการนอกอาคานเช่น สวนตกแต่ง สระว่ายน้ำ ลานจอดรถ สนามกีฬา ป้อมยาม ทางขึ้นลง ทางระบายอากาศชั้นใต้ดินที่มีหลังคาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ)

เทียบกับปัจจุบัน มีการเพิ่มเติม “ทางขึ้นลง ทางระบายอากาศชั้นใต้ดินที่มีหลังคาที่เป็นโครงการนอกอาคานไม่นับในการใช้พื้นที่”

Maximum building density

ความหนาแน่นของพื้นที่ก่อสร้างโรงงานคลังเก็บของอยู่ที่ 70% เป็นอย่างมาก สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานที่มีมากว่า 05 ชั้น เพื่อใช้ในการผลิตความหนาแน่นอยู่ที่ 60% เป็นอย่างมาก

การตั้งคำนิยามใหม่เกี่ยวกับความหนาแน่นในการก่อสร้างและความหนาแน่นไม่ขึนอยู่กับความสูงของโครงการถือว่าเป็นการแก้ปมให้กับผู้ลงทุนและผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไปในการออกแบบโรงงาน ด้วยมาตรฐานใหม่จะช่วยผู้ลงทุนสามารถใช้พื้นที่ที่มีเพื่อสร้างโรงงานผลิตให้ได้มากที่สุดโดยการเพิ่มพื้นที่สร้างและเพิ่มจำนวนชั้นเพื่อตอบสนองคุณสมบัติและกำลังการผลิต

ความหนาแน่นของต้นไม้ในโรงงาน

Mat do cay xanh tai nha may

แต่ว่าในมาตรฐานเวียดนาม 01:2021/กระทรวงการก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับมาตรฐานเวียนาม 01:2019/กระทรวงการก่อสร้างในข้อกำหนดเรื่องความหนาแน่นของต้นไม้ในโรงงาน ตามนั้นที่ตาราง 2.11: สัดส่วนต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงงานต้องได้สัดส่วนอย่างน้อย 20%

minimum

การไม่เปลี่ยนสัดส่วนความหนาแน่นของต้นไม้ในโรงงานก็เป็นอุปสรรคต่อความหนาแน่นการก่อสร้าง ส่วนพื้นที่สำหรับเส้นจราจรต้องตอบสนองตามข้อบังคับเขตถอยรุ่น เส้นถนนและคลังเก็บของ

— บทความใน website delco – contruction.com เป็นลิขสิทธิ์ของ DELCO® Construction โปรดไม่ก๊อบปี้หรือแก้ไขไม่ว่าเป็นรูปภาพหรือเนื้อหาเมื่อยังไม่มีการอนุมัติโดยลายอักษรจาก DELCO®. — 

แบ่งปัน