Những điểm mới đáng chú ý trong QCVN 01:2021/BXD về mật độ xây dựng

Văn bản pháp luật liên quan: Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thay thế thông tư 22/2019/TT-BXD về QCVN 01:2019/BXD. 

QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 có một điểm thay đổi rất đáng lưu ý liên quan đến quy hoạch xây dựng và tác động đến nhà đầu tư:

Mật độ xây dựng thuần

Mat do xay dung thuan

Mật độ xây dựng thuần là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

So với hiện hành, bổ sung “lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che không tính vào diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời.”

Mat do xay dung thuan toi da

Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

Với việc định nghĩa lại mật độ xây dựng thuần cũng như mật độ xây dựng không phụ thuộc vào chiều cao công trình. Đây thật sự là một nút thắt được cởi cho nhà đầu tư và tổng thầu xây dựng nhà máy trong việc thiết kế nhà máy. Với quy định mới giúp cho nhà đầu tư có thể tận dụng được tối đa quỹ đất của nhà máy để xây dựng phân xưởng sản xuất bằng cách tăng diện tích xây dựng và nâng số sàn xây dựng để đáp ứng dây chuyền công năng công suất sản xuất. 

Mật độ cây xanh trong nhà máy

Mat do cay xanh tai nha may

Tuy nhiên trong QCVN 01:2021/BXD không thay đổi so với QCVN 01:2019/BXD về tỷ lệ mật độ cây xanh trong nhà máy. Theo đó tại bảng 2.11: tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình thì hạng mục nhà máy vẫn cần phải đạt tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh là 20%.

Ty le dat cay xanh toi thieu

Với việc không thay đổi tỷ lệ mật độ cây xanh của nhà máy, mật độ xây dựng được cho phép ở trên cũng gây khó khăn. Còn diện tích cho đường giao thông đáp ứng các tiêu chí khoảng lùi bắt buộc, đường giao thông và kho bãi. 

— Bản quyền bài viết trên website delco-construction.com thuộc về DELCO® Construction. Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa bất cứ hình ảnh, nội dung nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ DELCO®. —

 

Xem thêm:

Thay đổi trong Thông tư 01/2021/TT-BXD về thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng

Những điểm mới quan trọng trong quy chuẩn về An toàn cháy cho nhà và công trình năm 2020

 

 

 

Các từ khóa thường tìm liên quan :  quy định mật độ cây xanh trong xây dựng, quy định diện tích cây xanh trong nhà máy, mật độ cây xanh trong khu công nghiệp, diện tích cây xanh tối thiểu, tỷ lệ cây xanh trong nhà máy, mật độ xây dựng nhà xưởng, qc01 2021, tỷ lệ cây xanh trong khu công nghiệp, qcvn 01 2021, qcvn 01:2021

Chia sẻ

Thẻ:,