Những điểm Mới Quan Trọng Trong Quy Chuẩn Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình Năm 2020 - Delco Construction

Những điểm mới quan trọng trong quy chuẩn về An toàn cháy cho nhà và công trình năm 2020

QCVN 06:2020/BXD – Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình được Bộ Xây dựng ban hành tháng 4 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020 với nhiều quy định mới, giải quyết những bất cập của bộ quy chuẩn cũ.

Nghiem thu PCCC cong truong delco

Nghiệm thu PCCC tại công trường DELCO

Những bất cập của Quy chuẩn cũ

QCVN 06:2010/BXD ban hành năm 2010, sau 10 năm áp dụng và cơ bản phục vụ việc đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập trong việc áp dụng:

 • – Quy chuẩn chỉ áp dụng cho nhà dưới 25 tầng (75m), cho nhà có 1 tầng hầm trong khi các tòa nhà “chọc trời” đang ngày càng nhiều tại Việt Nam.
 • – Quy định các nhà có chiều cao lớn hơn 28m phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1. Nội dung này khó áp dụng vì thực tế, lựa chọn loại hình thang thoát hiểm phải được tính toán và chọn lựa dựa trên các yếu tố kỹ thuật và kiến trúc khác nhau, không thể cứng nhắc được.
 • – Quy định còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, thiếu nhiều nội dung về cấp nước chữa cháy, hệ trần treo chịu lửa, …mo hinh buong thang bo khong nhiem khoi

Những điểm mới cốt lõi

QCVN 06:2020/BXD có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020, đã làm rõ một số nội dung chưa có trong bản Quy chuẩn cũ, đồng thời giải quyết nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng luật:

 • – QCVN 06:2020/BXD đã bổ sung các quy định để áp dụng cho nhà cao đến 150 m tương đương 40 tầng, nhà có 2 – 3 tầng hầm. Nhà công nghiệp (các nhà xưởng, nhà kho) cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn.
 • – Quy chuẩn đã bổ sung chương về cấp nước chữa cháy, các nội dung liên quan đến thang máy chữa cháy và làm rõ các quy định về kỹ thuật, về quản lý, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức.
 • – Nhà hoặc công trình xây dựng dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm F5.1 và F5.2 (còn gọi là Nhà công nghiệp), quy định có không quá 1 tầng hầm.
Nghiem thu PCCC tai cong truong DELCO
Nghiệm thu PCCC tại công trình do DELCO thi công
 • Ngoài những quy định chung nêu trong QCVN 06:2020/BXD, mục A.1 của Phụ lục A còn bổ sung thêm các quy định an toàn cháy cho các nhóm Nhà công nghiệp cụ thể:
  • + Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của quy chuẩn này.
  • + Lựa chọn kết cấu và vật liệu cho nền và lớp phủ sàn nhà kho phải tính đến các yếu tố liên quan để đảm bảo ngăn ngừa phát sinh ra bụi, phải có biện pháp thích hợp để chống nhiễm tĩnh điện và không làm phát sinh tia lửa khi bị va đập.
  • + Phòng kho trong nhà công nghiệp phải được cách ly với các loại gian phòng khác. Khi chia một gian kho chứa hàng hóa có cùng mức độ nguy hiểm cháy như nhau bằng các vách ngăn, thì phải nêu rõ các yêu cầu đối với những vách ngăn đó trong phần thuyết minh công nghệ của dự án.

He thong bao chay sprinkler của cong truong DELCO

He thong bao chay sprinkler của cong truong DELCO
Hệ thống báo cháy sprinkler của công trường DELCO
He thong PCCC tai cong truong DELCO
Hệ thống PCCC tại công trường DELCO

Doanh nghiệp nên nắm rõ các quy chuẩn mới này để áp dụng đúng, đảm bảo an toàn sinh mạng của người sử dụng, đồng thời cũng hạn chế tối đa các yếu tố có thể gây lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nguồn: Báo Điện tử Bộ Xây dựng 

Chia sẻ

Thẻ:, ,

error: Content is protected !!