ประเภทของสัญญาจ้างเหมาในงานก่อสร้าง

สัญญาคือข้อตกลงเป็นลายอักษรทางกฎหมายระหว่างนักลงทุนและผู้รับเหมา ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบและอำนาจของแต่ละฝ่ายเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ ในด้านการก่อสร้าง มีหลายวิธีในการจำแนกประเภทของสัญญา ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ รูปแบบของราคา หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในฐานะผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาหลัก หรือผู้รับเหมาช่วง…. บทความนี้วิเคราะห์ประเภทของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างในเชิงลึก

ตามลักษณะโครงการ

สัญญาจ้างเหมาทั่วไปจำแนกตามลักษณะของโครงการได้แก่ 3 รูปแบบที่เจอมากที่สุด

– สัญญา ออกแบบ – ก่อสร้าง (สัญญา ผู้รับเหมา Design – Build): ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ

 สัญญาจ้างเหมาแบบ EPC  (Engineering, Procurement and Construction): ผู้รับเหมาทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ จัดหาจหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี และก่อสร้างโครงการ

– สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (สัญญา Lump Sum Turnkey): ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างานจนถึงการออกแบบขั้นพื้นฐาน การออกแบบรายละเอียด ดำเนินงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า แม้กระทั่งการให้โซลูชันโรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) หากนักลงทุนต้องการ

สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นสัญญารูปแบบสำหรับนักลงทุนที่ไม่คอยมีประสบการณ์หรือเข้าสู่วงการก่อสร้างเป็นครั้งแรก สัญญารูปแบบนี้ช่วยลดแรงกดดันในการจัดการโครงการสำหรับนักลงทุน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเวลาได้มาก แต่ยังคงมีการประเมินโดยภาพรวมตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงวิธีการก่อสร้าง ต้นทุนโดยรวมของโครงการ

Hop dong chia khoa trao tay
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรับและส่งมอบโครงการแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับ “กุญแจ” และนำโครงการไปใช้งานโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ตามรูปแบบราคาสัญญา

types of construction contracts

สัญญาแพ็คเกจ: มูลค่าสัญญาไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล การปฏิบัติตามสัญญา จนถึงการส่งมอบปริมาณงานภายในขอบเขตของสัญญาที่เซ็นไว้

สัญญาราคาต่อหน่วย: ใช้ในกรณีที่ขณะเซ็นสัญญาด้วยเหตุผลหลายประการทั้งสองฝ่ายยังไม่แน่ใจกับปริมาณงานของสัญญา ในขณะนั้นแต่ละรายการงานจะตกลงกันในราคาคงที่ มูลค่าที่นักลงทุนต้องจ่ายเท่ากับปริมาณงานคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันไว้ ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการปรับปริมาณงานระหว่างดำเนินการ

สัญญาแบบสามารถปรับราคาต่อหน่วย: ในกรณีที่กำหนดต้นทุนชัดเจนไม่ได้เนื่องจากปัจจัยด้านตลาดที่ผันผวน ฯลฯ รูปแบบสัญญาสามารถปรับราคาต่อหน่วยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มูลค่าสัญญาจะเท่ากับราคาต่อหน่วยที่ปรับปรุงตามข้อตกลงในสัญญาคูณด้วยปริมาณงาน

Trong Hợp đồng trọn gói, Tổng thầu xây dựng phải cân đối thật kỹ tất cả các chi phí

ด้วยสัญญาแพ็คเกจ นักลงทุนกำหนดต้นทุนให้กับผู้รับเหมา โดยไม่ต้องสนใจถึงปัญหาราคาที่ปรับเปลี่ยนในตลาดหรือปัญหาวัสดุการขาด/เกิน ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปต้องปรับสมดุลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเมินความเสี่ยงทั้งหมด รับรองการดำเนินโครงการตามที่ตกลงกันไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาและแบบที่ตกลงกันไว้

Delco là tổng thầu Design – Build chuyên thực hiện các Hợp đồng Chìa khóa trao tay
Delco เป็นผู้รับเหมาออกแบบ – สร้างทั่วไปที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการสัญญาแบบ Lump Sum Turnkey  พร้อมเงื่อนไขราคาแพ็คเกจ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน FDI: Channel Well Technology (ไต้หวัน), DORCO VINA (เกาหลี), GS Batery (ญี่ปุ่น)…

 

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:, , ,

error: Content is protected !!