ปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนเลือกจะสร้างโรงงานใน Hung Yen

ทั้งใช้ประโยชน์และส่งเสริมจุดแข็งโดยธรรมชาติทั้งพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน Hung Yen กำลังสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในการดึงดูด FDI ได้ผู้ลงทุนหลายเจ้าเลือกเป็นที่ก่อสร้างโรงงาน คลังเก็บสินค้า

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก

จังหวัด Hung Yen อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือและอยู่ในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ: Ha Noi – Hai Phong – Quang Ninh ใกล้กับท่าเรือ Hai Phong, Cai Lan และอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai อยู่ติดกับจังหวัด Bac Ninh, Ha Tay, Ha Nam, Thai Binh และ Hai Duong ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและขนส่งสินค้า เหมาะกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่

Hưng Yên nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, thuận lợi giao lưu kinh tế

Hung Yen อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ที่สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

ภูมิประเทศที่ราบเรียบ

เป็นศูนย์กลางของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง Hung Yen มีลักษณะของจังหวัดที่ราบเรียบ ไม่มีเนินเขา ภูเขา นี่เป็นจุดแข็งทำให้การก่อสร้างโรงงานที่ Hung Yen จะรวดเร็วและเรียบง่ายกว่าเพราะผู้ลงทุนสามารถก่อสร้างโรงงานได้เลยโดยไม่ต้องถมที่เคลียร์พื้น

Hưng Yên có địa hình bằng phẳng, giúp tiết kiệm chi phí san lấp khi xây dựng nhà máy

โรงงานที่ก่อสร้างใน Hung Yen ประหยัดได้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการถมที่เคลียร์พื้นเพราะที่นี่มีภูมิประเทศที่ราบเรียบ

ปัจจัยช่วย Hung Yen ดึงดูดการลงทุน FDI

จากท้องถิ่นที่มีจุดแข็งในด้านเกษตกรรม Hung Yen กลายเป็นหนึ่งในจุดสว่างของการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นับตั้งแต่เมื่อแต่งตั้งจังหวัดถึงปัจจุบันได้มีทั้งหมด 19 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนดำเนินโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด นับถึงสิ้นปี 2021 Hung Yen มี 237 โครงการ FDI ที่กำลังผลิตอยู่ พื้นที่ที่รัฐบาลให้โครงการ FDI เช่าทั้งหมดในเขตอุตสาหกรรมคือ 539 เฮกตาร์ ปัจจัยที่ช่วย Hung Yen กลายเป็นจุดหมาปลายทางของบริษัท FDI คือ

มีการปฏิวัติในขั้นตอนการบริหาร

Hung Yen มีการปฏิวัติขั้นตอนบริหารให้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดต่อผู้ลงทุนเมื่อเขามาท้องถิ่น การก้าวหน้าของจังหวัดคือการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหนักงานออนไลน์เพื่อจัดการเอกสารและขั้นตอนการบริหาร ปัจจุบัน หนังสือจัดการ สั่งการ ของผู้บริหารเมืองและหน่วยงานต่างๆ สังกัดในเมืองและคณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอจะได้ดำเนินการผ่านโปรแกรมนี้ 100%

นอกจากนั้น Hung Yen กำลังพยายามขยายการบริหารแบบ one – stop – shop – mechanism และ inter – agency one – stop – shop mechanism ในการจัดการเอกสาร การบริหารแบบ one – stop – shop – mechanism และ inter – agency one – stop – shop mechanism เป็นการกำหนดหน่วยงานราชกาลต้อง: รับรองขั้นตอนการรับและพิจารณาเอกสารอย่างเรียบง่าย ชัดเจนและถูกต้องตามกฏหมาย เปิดเผยขั้นตอนการบริหาน ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาดำเนินการใก้แก่องค์กร ประชาชน รับเรื่องและคืนผลที่แผนกรับเรื่องและคืนผล การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการให้แก่องค์กร ประชาชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชกาล รับรองการจัดการอย่างรวดเร็ว สะดวกให้แก่องค์กรและประชาชน

นโยบายเหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากและประหยัดเวลาเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฏหมายก่อนที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการก่อสร้างและใช้งานโรงงาน

Hưng Yên đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Hung Yen ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารให้ง่ายขึ้น สร้างเงื่อนไขที่สะดวกให้แก่ผู้ลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน สังคมและบริการในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

คณะบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด Hung Yen ให้ทราบว่านอกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบแล้วเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดยังมีการพัฒนาทางสังคมและบริการอีกด้วย

โครงสร้างพื้นฐาน

พื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้จัดการเรียบร้อย พร้อมให้การก่อสร้างโรงงาน แหล่งจ่ายไฟฟ้า จ่ายน้ำมีประสิทธิภาพรับรองเงื่อนไขการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียได้สร้างด้วยขนาดใหญ่นับเป็นหลายพันลูกบาศก์เมตร/วันคืน ระบบคมนาคมภายในเขตอุตสาหกรรมได้สร้างด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมรับรองให้รถเข้าถึงแต่ละโรงงานอย่างง่ายและสะดวก ระบบไฟสว่างได้ติดตั้งตามเส้นถนน ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยมีระบบจ่ายน้ำอย่างครบถ้วนถึงหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทุกหัวที่จัดตั้งตามเส้นถนนของเขตอุตสาหกรรม โครงสร้างพื่นฐานทันสมัย พัฒนาในเขตอุตสาหกรรมที่ Hung Yen ซึ่งสามารถตอบสนองทุกเงื่อนไขในการใช้งานและผลิตของโรงงาน

Khu công nghiệp Yên Mỹ có nhà máy cấp nước sạch với tổng công suất 15.000 m3/ngày đêm

เขตอุตสาหกรรม Yen My มีโรงงานจ่ายน้ำสะอาดด้วยกำลังการทำงาน 15.000 ลูกบาศก์เมตร/วันคืน

สังคมและบริการ

ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ มีบริการสังคม เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล ศุลกากรและที่พักให้แก่พนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนำชีวิตที่สะดวกครบถ้วนให้แก่พนักงาน ทำให้พวกเขาได้ทำงานด้วยความสบายใจ มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงาน

นโยบายสนับสนุนการลงทุน

บริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Hung Yen ได้รับการสนับสนุนในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีนำเข้า

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้ลงทุนได้รับภาษี 10% ภายใน 15 ปี ยกเว้นภาษีภายใน 4 ปี ลดภาษี 50% จากภาษีที่ต้องจ่ายใน 9 ปีติดต่อกันสำหรับรายได้ที่ได้มาจากโครงการลงทุนใหม่และอยู่ในธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษตามข้อกำหนดของกฏหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับภาษี 17% ยกเว้นภาษี 2 ปี ลดภาษี 50% จากจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายใน 4 ปีติดต่อกันสำหรับรายได้ที่ได้มาจากโครงการลงทุนใหม่ที่เป็นธุรกิจ: ผลิตเหล็ก ผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของเกษตกรรม ป่าไม้ ประมง กรรมเกลือ ผลิตอุปกรณ์ชลประทาน ผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ……

นอกจากนั้น บริษัทได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปีและลด 50% จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายใน 4 ปีติดต่อกันสำหรับบริษัทดำเนินการโครงการลงทุนใหม่ในเขตอุตสาหกรรม

ภาษีนำเข้า

โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าที่เป็นทรัพย์สินถาวร ทรัพย์สินถาวรได้แก่:

  • เครื่องจักร อุปกรณ์
  • ระบบขนส่งอยู่ในไลน์เทคโนโลยีและรถที่ใช้ในการรับส่งพนักงาน (รถยนต์ 24 ที่นั่งขึ้นไป ระบบขนส่งทางน้ำ)
  • ชี้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่แยกออก ฐานตั้ง แม่พิมพ์ และอุปกรณ์เสริมที่ไปพร้อมกับเครื่องจักร ระบบขนส่งพิเศษ
  • วัตถุดิบ วัสดุนำเข้าเพื่อผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ในไลน์เทคโนโลยี่หรือผลิตชี้นส่วน รายการหรือองต์ประกอบที่แยกออก ฐานตั้ง แม่พิมพ์ และอุปกรณ์เสริมที่ไปพร้อมกับเครื่องจักร์
  • วัสดุก่อสร้างโรงงานที่ในประเทศยังผลิตไม่ได้
  • วัตถุดิบ ชี้นส่วนที่แยกออก และวัสดุนำเข้าเพื่อผลิตสินค้าส่งออก
  • สินค้า วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการพิเศษที่ส่งเสริมลงทุนตามกำหนดของรัฐบาล

นโยบายเหล่านี้ช่วยลดเวลาขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทที่อยากสร้างโรงงานผลิตหรือย้ายคลังเก็บสินค้ามาที่ Hung Yen

Xây dựng nhà máy tại Hưng Yên được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định

ก่อสร้างโรงงานที่ Hung Yen จะได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่เป็นทรัพย์สินถาวร

รายการเขตอุตสาหกรรม

นับถึงเดือนมิถุนายน 2021 Hung Yen มีเขตอุตสาหกรรมรวม 10 แห่งที่ได้ทำการผลิตอยู่ การลงทุนจากต่างประเทศเข้าเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อิตาลี….บางกรุ๊ปเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้สร้างโรงงานที่ Hung Yen ได้แก่ Daikin, Toto, Panasonic, Kyocera, Hoya, Nippon…….

Bản đồ Khu công nghiệp Hưng Yên

1. เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A

ที่ตั้ง: อำเภอ Yen My อำเภอ Van Lam เมือง My Hao จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 688,94 เฮกตาร์ ในนั้นพื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าแล้วคือ 486 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุน: ผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหล็ก ผลิตวัสดุก่อสร้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์มากจากเกษตรกรรม อาหาร….

2. เขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ Pho Noi

ที่ตั้ง: อำเภอ Yen My และเมือง My Hao จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 128,81 เฮกตาร์ ในนั้นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ให้เช่าคือ 93 เฮกตาร์ อัตราการเข้าพักเขตอุตสาหกรรม 100%

ธุรกิจที่ดึงดูด: อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องกล สารเคมี ยา ของใช้อุปโภคบริโภค…..

3. เขตอุตสาหกรรม Thang Long II

ที่ตั้ง: อำเภอ Yen My และเมือง My Hao จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 525,7 เฮกตาร์ ในนั้น 345,2 เฮกตาร์ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและให้เช่าแล้ว อีก 180,5 เฮกตาร์กำลังดำเนินการ

ธุรกิจที่ดึงดูด: ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลที่มีความแม่นยำสุง เครื่องกลอิเล็กทอนิกส์ เครื่องจักรจราจร เครื่องจักร อุตสาหกรรมเบา ผลิตก๊าชอุตสาหกรรม…..

Các nhà đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp Thăng Long II chủ yếu là các các doanh nghiệp Nhật Bản

ผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้าลงทุนในเขตอุตสาหกรรม Thang Long II ส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่น

4. เขตอุตสาหกรรม Minh Quang

ที่ตั้ง: เมือง My Hao จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 150 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าคือ 115 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด: อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ อาหาร วัสดุก่อสร้างระดับสูง อุตสาหกรรมผลิตกล่องกระดาษ ผลิตของใช้อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมสะอาดอื่นๆ…….

5. เขตอุตสาหกรรม Minh Duc

ที่ตั้ง: เมือง My Hao จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 198 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าคือ 136 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด: ผลิต ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตกระดาษ เซรามิก แปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ อาหาร ผลิตของใช้อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเบาทั่วไป……

6. เขตอุตสาหกรรม Yen My

ที่ตั้ง: อำเภอ Yen My จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 280 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่า 204 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด: เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลนส์ ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะหลอมสำเร็จรูป ผลิตและรักษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ผัก ผลไม้ ผลิตน้ำดื่ม ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องสำอาง สี กล่องกระดาษ บริการ logistics……

7. เขตอุตสาหกรรม Yen My II

ที่ตั้ง: อำเภอ Yen My จังหวัด Hung Yen

ขนาด: 313,5 เฮกตาร์ ในนั้นมี 97,5 เฮกตาร์ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและให้เช่าแล้ว อีก 216 เฮกตาร์กำลังดำเนินการ

ธุรกิจที่ดึงดูด: ผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครืองกล รถยนต์ ระจักรยานยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ อาหาร……

8. เขตอุตสาหกรรม Tan Dan

ที่ตั้ง อำเภอ Yen My และอำเภอ Khoai Chau จังหวัด Hung Yen

ขนาด 200 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมใช้เช่าคือ 143 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด ผลิตและทำเครื่องกล รถยนต์ ระจักรยานยนต์ เครื่องจักรใช้ในการเกษตร ชี้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของใช้สำนักงาน กีฬา แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและเทคโนโลยีชัวภาพ……

9. เขตอุตสาหกรรม Kim Dong

ที่ตั้ง อำเภอ Kim Dong จังหวัด Hung Yen

ขนาด 100 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมที่ให้เช่า 51 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ของใช้อุปโภคบริโภค……

10. เขตอุตสาหกรรม Ly Thuong Kiet

ที่ตั้ง อำเภอ Yen My, Khoai Chau, An Thi จังหวัด Hung Yen

ขนาด 300 เฮกตาร์ พื้นที่อุตสาหกรรมที่ให้เช่า 214 เฮกตาร์

ธุรกิจที่ดึงดูด ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและทำเครื่องกล ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องกลประกอบ…..

นอกจากนั้น จังหวัดยังมีเขตอุตสาหกรรมและเมืองบริการ Ly Thuong Kiet (อำเภอ Yen My, Khoai Chau, An Thi) ด้วยขนาด 1,988เฮกตาร์ที่กำลังดำเนินขั้นตอนในการลงทุน ก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด คาดว่าจะให้เช่าในปี 2022 และให้โอกาสธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยก่อน

Cong ty TNHH Dien tu ANNEX

กรุ๊ปเศรษฐกิจหลายๆ แห่งได้เลือก Hung Yen เพื่อก่อสร้างโรงงาน

DELCO เคยให้คำปรึกษาและออกแบบ ก่อสร้างโครงการจำนวนมากให้กับผู้ลงทุนที่มาจากเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ใน Hung Yen เช่น โรงงาน DORCO VINA (เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A) โรงงาน MIE Viet Nam (เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A) โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ANNEX (เขตอุตสาหกรรม Pho Noi A)……

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)Delco ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง – ออกแบบและสร้างระบบ MEP.

DORCO VINA Factory Construction Project

ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA – Delco ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไปใน Hung Yen.

xây dựng nhà máy MIE Việt Nam

โรงงาน MIE Viet Nam – Delco ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไปใน Hung Yen.

ดังนั้น DELCO รู้ดีในข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการบริหาร นโยบายสนับสนุนการลงทุน ข้อกำหนดของคณะบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม…..จนถึงลักษณะธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน …..ในท้องถิ่น

เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ DELCO จึงสามารถช่วยให้คำปรึกษาผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานที่ Hung Yen ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานจนถึงติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า (MEP)

ที่มาของข้อมูล: เว็บพอร์ทัลจังหวัด Hung Yen นิตยสารการเงินออนไลน์ หนังสืกพิมพ์ Hung Yen ออนไลน์ เว็บพอร์ทัลกรมการค้า…….

ดูเพิ่ม: รายการเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังขยายและแต่งตั้งใหม่ในจังหวัด Hung Yen

แบ่งปัน