ป้องกัน โควิด-19 อย่างมีประสิทธิผลที่ในสถานที่ก้อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างด้วยมีลักษณะสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นสาธารณะ มีจำนวนคนมากมายรวมตัวในพื้นที่ขนาดใหญ่ วิศวกรและพนักงานควรทำอย่างไรเพื่อป้องกัน COVID-19 ในที่ทำงาน

โควิด-19 เป็นโรคทางระบบหายใจที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วชุมชน โดยส่วนใหญ่เชื้อโรคกระจายผ่านทางละอองทางหายใจของผู้ติดเชื้อเมื่อไอ พูดคุย หรือสัมผัสใกล้ภายใน 2 เมตร จากการทำความเข้าใจการแพร่กระจายของไวรัส DELCO ได้ดำเนินการตามมาตรการ 8 ประการในการป้องกัน Covid-19 อย่างมีประสิทธิภาพที่สถานที่ก่อสร้าง:

1. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย

ที่ประตูโครงการจะควบคุมคนเข้าออกอย่างเคร่งครัดเสมอ วิศวกรและพนักงาน 100% ต้องกรอกใบประกาศทางการแพทย์ วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ก่อสร้าง กรณีที่มีอาการไข้ ไอ เหนื่อยล้า… ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อ

2. ใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี

การใช้หน้ากากในที่ทำงานเป็นวิธีการหนึ่งในการเว้นระยะห่างการสื่อสารในสังคม ลดการสื่อสารพูดคุยระยะใกล้ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ก่อสร้างจะต้องกลับบ้านห้ามเข้าทำงานใน ผู้จัดการโครงการจะตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างกะการทำงาน ตักเตือนพนักงานทุกคนในสถานที่ก่อสร้างเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอย่างถูกต้อง โดยให้ความสำคัญกับการใช้หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง

3. เว้นระยะห่างในที่ทำงาน

ปฏิบัติตามข้อควรระวังของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำ คณะจัดการสถานที่ก่อสร้างได้มอบหมายงานที่เหมาะสม ลดจำนวนคนงานในพื้นที่แคบและพื้นที่ปิด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตรเมื่อทำงาน

4. ล้างมือสม่ำเสมอ

ทำความสะอาดมืออย่างถูกต้องก็เป็นวิธีการที่สำคัญเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถานที่ก่อสร้างของ DELCO สบู่ฆ่าเชื้อเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอ่างล้างมือ เวลาที่ต้องทำความสะอาดมือทุกวันเวลาก่อนและหลังจบกะ หลังการใช้ห้องน้ำ หลังสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ก่อนสวมหรือถอดอุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือใบหน้า (แว่นตานิรภัย ฯลฯ) …….

5. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งที่เป็นสาธารณะ

ก่อนเริ่มต้นและจบกะทำงาน พนักงานจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งที่เป็นสาธารณะเช่น ที่จับประตู ที่จับเครื่องมือและเครื่องจักร ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ตามมาตรฐานหรือสารซักฟอกต่างๆ

6. กลั้วคอทุกวันด้วยน้ำเกลือหรือน้ำยาบ้วนปากแบบพิเศษ

คณะจัดการโครงการจะคอยเตือนและสนับสนุนเสมอให้วิศวกรและพนักงานต้องกลั้วคอด้วยน้ำเกลือทางหรือน้ำยาบ้วนปากทางทุกวัน

7. เสริมโภชนาให้ครบถ้วนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทางของร่างกาย

DELCO พยายามใส่ใจและปรับปรุงอาหารการกินของวิศวกรและพนักงานที่สถานที่ก่อสร้างเสมอ ว่าทำยังเพื่ออาหารการกินได้หลากหลาย โภชนาครบถ้วน มีพลังงานและโปรตีนมาก รักษาระบบภูมิต้านทางอย่างแข็งแรงในช่วงแพร่กระจายเชื้อโรคนี้

8. ขอลาหากมีอาการติดเชื้อโควิด

คณะบริหารจัดการสถานที่ก่อสร้างติดตามอย่างใกล้ชิด บริหารจำนวนคนของพนักงานแต่ละกลุ่ม วิศวกรหรือพนักงานคนไหนมีอาการไอ ไข้หรือสงสัยติดเชื้อโควิด 19 ได้โปรดพักที่บ้าน คณะลริหารจัดการจะติดต่อกับทางการแพทย์ใกล้ที่สุดเพื่อจัดวิธีการควบคุมเชื้อโรคอย่างเมีประสิทธิภาพ

9. ตรวจ Covid-19 ให้แก่พนักงาน

นอกเหนือจากมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เคยทำ DELCO ยังจัดการตรวจโควิดเพื่อคัดกรอง ค้นหาและป้องกันความเสี่ยง: ตรวจ PCR สำหรับผู้จัดการและพนักงานในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจอย่างรวดเร็วด้วยชุดตรวจมาตรฐานสำหรับพนักงานคนอื่นๆ พนักงานทุกคนมีผลการตรวจเป็นลบและพนักงานทุกคนมั่นใจว่าได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นวงปิด

Chủ động xét nghiệm Covid - 19

นับถึงปัจจุบัน ที่หน้างานของ DELCO ยังคงป้องกันโรคระบาดในเชิงรุกในขณะเดียวกันก็บังดำเนินโครงการตามกำหนดการ รับรองคุณภาพตามที่สัญญากับนักลงทุน

>>> ดูเพิ่ม: DELCO ในสถานการณ์โควิด-19 รอบที่ 4

แบ่งปัน