พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการบริษัทจำกัด HAEM VINA

เมื่อเช้าวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ 2563 Delco และผู้ลงทุน (HAEM) ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับโครงการก่อสร้างบริษัทจำกัด HAEM VINA ที่เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang, ตำบล Song Khe, เมือง Bac Giang, จังหวัด Bac Giang

บริษัทจำกัด HAEM VINA เป็นบริษัทมีทุนจากประเทศเกาหลี 100% เป็นหนึ่งในบริษัทรับทำ OEMผลิตที่ชาร์จแบตของโทรศัพท์และชื้นส่วนชุดชาร์จแบตให้กับ Saamsung Electroonic Vietnam

ได้แต่งตั้งและเริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ 2555 HAEM VINA ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มียูเนี่ยนคอยดูแลสุขภาพทางกายและทางใจให้กับพนักงาน….

ด้วยประสบการณ์เป็นผู้รับเหมาทั่วไปให้กับผู้ลงทุนต่างชาติหลาย ๆ รายในด้านการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง เช่น Towada, Curious, Prec, Channel Well Technology, Power Plus Technology, …-DELCO ได้ HAEM เลือกเป็นผ้รับเหมาทั่วไปให้กับโรงงานผลิตที่ชาร์จโทรศัพท์ ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ 2563 พิธีวางศิลาฤกษ์ของโครงการนี้ได้จัดขึ้นที่เขตอุตสาหกรรม Song Khe, Bac Giang และคาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ 2563

 

สำนักงานโครงการ

ดูเพิ่ม: โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน HAEM VINA

แบ่งปัน