ประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการงการปี2020

QCVN 06: 2020 / BXD – มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการที่ได้ประกาศโดยกระทรวงการก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายนปี 2020 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ด้วยข้อกำหนดใหม่หลายประเด็น ซึ่งมีการแก้ไขจัดการประเด็นที่ยังไม่เหมาะสมในมาตรฐานฉบับเก่า

Nghiem thu PCCC cong truong delco

การตรวจรับระบบอัคคีภัยที่หน้างานของ DELCO

ข้อบกพร่องของมาตรฐานฉบับเก่า

QCVN 06: 2010 / BXD ที่ประกาศเมื่อในปี 2010 หลังจากประยุกต์ใช้มา 10 ปีโดยพื้นฐานได้รับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและโครงการ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อบกพร่องหลายประการในการประยุกต์ใช้

– มาตรฐานนี้เพียงแค่ประยุกต์ใช้กับบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 25 ชั้น (75 เมตร) สำหรับบ้านที่มีชั้นใต้ดินเพียงแค่ชั้นเดียว ในขณะที่เวียดนามสมัยนี้ยิ่งวันยิ่งมีตึก “ระฟ้า” ที่เพิ่มขึ้นมากมาย

– มาตรฐานกำหนดว่าตึกที่มีความสูงมากกว่า 28 ม. ต้องจัดทำห้องบันไดไร้ควันประเภท N1 ซึ่งประเด็นนี้จะยากต่อการปฏิบัติเพราะในความจริงการเลือกประเภทบันไดหนีไฟต้องได้คำนวณและเลือกโดยพิจารณาปัจจัยด้านเทคนิคและสถาปัตยกรรม ไม่สามารถปฏิบัติอย่างยึดติดตายตัวได้

– มาตรฐานฉบับนี้มีหลายๆประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ขาดเรื่องการจ่ายน้ำให้กับระบบดับเพลิง เพดานยิปซัมทนไฟ….- Quy định còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, thiếu nhiều nội dung về cấp nước chữa cháy, hệ trần treo chịu lửa, …

mo hinh buong thang bo khong nhiem khoi

ประเด็นใหม่ที่สำคัญ

QCVN 06: 2020 / BXD มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ได้ชี้แจงชัดเจนบางประเด็นที่ยังไม่มีในมาตรฐานฉบับเก่า พร้องกับแก้ไขจัดการปัญหาที่ติดขัดในการประยุกต์ใช้

– QCVN 06:2020/BXD มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อประยุกต์ใช้ได้กับตึกที่มีความสูงถึง 160m เทียบเท่ากับจำนวนชั้น 40 ชั้น และตึกมีชั้นใต้ดิน 2-3 ชั้น อาคารอุตสาหกรรม (โรงงาน คลัง) ก็อยู่ในขอบเขตการปรับปรุงของมาตรฐานฉบับนี้

– มาตรฐานได้เพิ่มบทเกี่ยวกับการจ่ายน้ำดับเพลิงและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ดับเพลิงและชี้แจงอย่างชัดเจนในข้อกำหนดเกี่ยวกับเทคนิค การบริหาร ความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรก

– บ้านหรือโครงการก่อสร้างใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้ากลุ่ม F5.1 และ F5.2 (ที่เรียกว่าอาคารอุตสาหกรรม) กำหนดต้องมีชั้นใต้ดินไม่เกิน 1 ชั้น

Nghiem thu PCCC tai cong truong DELCO
การตรวจรับระบบดับเพลิงที่หน้างานที่ DELCO เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากข้อกำหนดทั่วไปที่ได้ระบุใน QCVN 06:2020/BXD ข้อ A.1 ของภาคผนวก A ยังมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับกลุ่มตึกอุตสาหกรรม

  • + เอกสารการออกแบบและเอกสารทางเทคนิคของบ้าน โครงสร้าง องค์ประกอบ และวัสดุก่อสร้างต้องระบุคุณสมบัตอย่างชัดเจนในด้านเพลิงไหม้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้
  • + การเลือกโครงสร้างและพัสดุให้กับพื้นและการปูพื้นคลังต้องคำนวณถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองและป้องกันการเกิดฝุ่น ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและไม่เกิดสเก็ดไฟเมื่อมีการกระแทก
  • + ห้องที่เป็นคลังสินค้าในอาคารอุตสาหกรรมต้องได้แยกออกจากห้องประเภทอื่นๆ เมื่อแบ่งห้องในคลังเก็บของและแต่ละห้องมีความอันรายด้านเพลิงไหม้ระดับเท่าเทียมกันโดยการใช้แผ่นกั้นก็ต้องระบุชัดเจนคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับแผ่นกั้นในส่วนนำเสนอเทคโนโลยีของโครงการ

He thong bao chay sprinkler của cong truong DELCO

He thong bao chay sprinkler của cong truong DELCO
ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ sprinkler ที่หน้างานของ DELCO
He thong PCCC tai cong truong DELCO
ระบบดับเพลิงที่หน้างานของ DELCO
องค์กรควรเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องรับรองความปลอดภัยให้กับชีวิตของผู้ใช้งาน รวมถึงการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลืองค่าใช้จ่ายของเสียในการลงทุนก่อสร้าง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ออนไลน์กระทรวงการก่อสร้าง

แบ่งปัน

error: Content is protected !!