ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน

โครงการเครื่องกลไฟฟ้า DOOSAN Electro – Materials

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป เฟส 2

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Hà Nam – 2021

โรงงาน Vietnam Rare Earth

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2

โรงงาน Keihin Viet Nam

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Viet Nam แห่งที่ 3

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)

ดูโครงการอื่นๆ ในสาขาอื่นๆ