ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า M.E.P

ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า M.E.P

โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต

รายการระบบเครื่องกล ไฟฟ้า M&E
ผู้รับเหมาทั่วไป DELCO

ข้อที่ต้องใส่ใจเมื่อออกแบบ - ก่อสร้
างระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน (ระบบ M&E)

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน (M.E.P) M&E เป็นหนึ่งในรายการที่สำคัญที่สุดในการสร้างโรงงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสายการผลิตเครื่องจักร กำลังการผลิต และผลผลิตของโรงงาน ดังนั้น เมื่อออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า ผู้รับเหมาต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการ:

  • เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพเมื่อเดินสายการผลิต
  • มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดปัญหา: ไฟฟ้าขัดข้อง การซ่อมแซมอุปกรณ์และการบำรุงรักษา
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนในการบริหารจัดการ
  • ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

คำมั่นสัญญาจาก DELCO
ผู้รับเหมาเครื่องกลไฟฟ้าคุณภาพสูง

โซลูชันเฉพาะทาง

สำหรับแต่และโรงงาน เราวิจัยและนำเสนอโซลูชันเฉพาะทางที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของงาน ความเป็นจริงในการผลิต และความต้องการของนักลงทุน… เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงงานรวมทั้งประหยัดทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการ

ความเชี่ยวชาญสูง

วิศวกรของเรามีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้า M&E สำหรับโรงงานจำนวนมากได้แก่โครงการที่ซับซ้อน เช่น โรงงานอาหาร โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานเครื่องจักรกลแม่นยำ โรงงานแบตเตอรี่…

ความทนทาน

โรงงานที่ DELCO ออกแบบ ก่อสร้าง และใช้ระบบ M&E มีความทนทานสูง โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพ และสายการผลิตยังทำงานอย่างเสถียรแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายปี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

DELCO ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากมายในกระบวนการดำเนินการทำเครื่องกลฟฟ้าของโรงงาน ช่วยเชื่อมต่อระบบโรงงานทั้งหมดอย่างอัจฉริยะ ทำให้สามารถตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ความโปร่งใสทางการเงิน

เราเปิดเผยแผนการเงินทั้งหมด ตั้งแต่ลงนามในสัญญาจนถึงขั้นตอนส่งมอบโครงการ และรับรองจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแผนที่ตกลงกันไว้

รับประกัน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รับเหมางานเครื่องกลไฟฟ้าชั้นนำในเวียดนาม DELCO ร่วมมือกับลูกค้าในการเฝ้าติดตามระบบเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างใกล้ชิด ดูแลบำรุงรักษาโครงการในช่วงระยะเวลาการประกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมแม้กระทั้งหลังจากหมดเวลาการรับประกันไปแล้ว