รายการระบบเครื่องกล ไฟฟ้า M&E
ผู้รับเหมาทั่วไป DELCO

.

ระบบ HVAC

ระบบจ่ายน้ำประปา
และอุปกรณ์สุขภัณฑ์

 

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

luu y he thong co dien nha

ป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อสร้างโรงงาน ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน M&E (M.E.P) ส่งผลกระทบโดยตรางต่อการทำงานของสายเครื่องจักร กำลังการผลิต ยอดการผลิต การใช้พลังงาน …..ของโรงงาน ดังนั้นเมื่อออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า DELCO ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อ:

  • รับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตของสา
  • เครื่องจักร มีแผนสำรองอย่างเสมอในกรณีมีปัญหาไฟดับ บำรุงรักษาอุปกรณ์ 
  • ใช้งานและถ่ายโอนเทคโนโลยีได้ง่าย
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบริหาร
  • ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ความแตกต่างจาก DELCO

icon he thong an toan

ระบบความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ การออกแบบทางเทคนิคจนถึงขั้นตอนการติดตั้ง; รับรองความถูกต้องแม่นยำและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

giai phap chuyen biet 1

โซลูชั่นพิเศษ

สำหรับโรงงานแต่ละแห่ง เราจะศึกษาและนำเสนอโซลูชั่นที่พิเศษให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ความเป็นจริงของการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้…เพื่อมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เหมาะสมที่สุดรวมถึงการประหยัดบุคลากรในการบริหารจัดการ

do ben cao

ความแข็งแรงทนทานสูง

โรงงานที่ DELCO ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า M&E มีความแข็งแรงทนทานสูง โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพและสามารถปรับปรุงต่อเติมได้ง่าย สายการผลิตยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลังจากใช้งานมาหลายปี

tai chinh minh bach 1

ความโปร่งใสทางการเงิน

เราเปิดเผยแผนทางการเงินทั้งหมดอย่างชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาจนถึงขั้นตอนส่งมอบโครงการและรับรองไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับแผนที่ได้ตกลงกันไว้

ung dung thong minh 2

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

DELCO ใช้เทคโนโลยีใหม่มากมายในกระบวนการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงานเพื่อช่วยเชื่อมโยงระบบทั้งหมดอย่างฉลาด จากนั้นสามารถติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สถานการณ์ความปลอดภัยตลอดจนการช่วยประหยัดพลังงาน

che do bao hanh

การรับประกัน

เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นผู้รับเหมาเครื่องกลไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือในเวียดนาม DELCO ใกล้ชีดในการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อติดตามระบบเครื่องจักรในสายการผลิต ติดตามการบำรุงรักษาในช่วงเวลารับประกัน ตลอดจนการช่วยบำรุงรักษา ซ่อมแซมหลังจากหมดเวลารับประกัน

bg cac du an tieu bieu th
bg cac du an tieu bieu th