รายการระบบเครื่องกล ไฟฟ้า M&E
ผู้รับเหมาทั่วไป DELCO

ระบบ HVAC

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) จะควบคุมคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ ของโรงงาน

ดูรายละเอียด

ระบบจ่ายน้ำประปา
และอุปกรณ์สุขภัณฑ์

ระบบจ่ายน้ำประปา
ระบบบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และก๊าซไอเสีย
ระบบระบายน้ำฝน น้ำเสียชุมชน น้ำเสียอุตสาหกรรม
ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
เครื่องสุขภัณฑ์

ดูรายละเอียด
Hệ thống cấp thoát nước vệ sinh công nghiệp
Hệ thống cấp thoát nước vệ sinh công nghiệp
Hệ thống điện công nghiệp

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแรงสูง: ตู้จ่ายไฟ ABRs ตู้กระจายไฟ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสายดิน ระบบเต้ารับ…
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ: อินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย (PA)…

ดูรายละเอียด

ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
ระบบดับเพลิง
ระบบดูดควัน
ไฟทางออก ไฟฉุกเฉิน
กล่องกันฟ้าผ่า…

ดูรายละเอียด
Hệ thống PCCC nhà máy

ข้อที่ต้องใส่ใจเมื่อออกแบบ – ก่อสร้
างระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน (ระบบ M&E)

ป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อสร้างโรงงาน ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของโรงงาน M&E (M.E.P) ส่งผลกระทบโดยตรางต่อการทำงานของสายเครื่องจักร กำลังการผลิต ยอดการผลิต การใช้พลังงาน …..ของโรงงาน ดังนั้นเมื่อออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า DELCO ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อ:

  • รับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตของสา
  • เครื่องจักร มีแผนสำรองอย่างเสมอในกรณีมีปัญหาไฟดับ บำรุงรักษาอุปกรณ์ 
  • ใช้งานและถ่ายโอนเทคโนโลยีได้ง่าย
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบริหาร
  • ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

คำมั่นสัญญาจาก DELCO
ผู้รับเหมาเครื่องกลไฟฟ้าคุณภาพสูง

โซลูชันเฉพาะทาง

สำหรับแต่และโรงงาน เราวิจัยและนำเสนอโซลูชันเฉพาะทางที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของงาน ความเป็นจริงในการผลิต และความต้องการของนักลงทุน… เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงงานรวมทั้งประหยัดทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการ

ความเชี่ยวชาญสูง

วิศวกรของเรามีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้า M&E สำหรับโรงงานจำนวนมากได้แก่โครงการที่ซับซ้อน เช่น โรงงานอาหาร โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานเครื่องจักรกลแม่นยำ โรงงานแบตเตอรี่…

ความทนทาน

โรงงานที่ DELCO ออกแบบ ก่อสร้าง และใช้ระบบ M&E มีความทนทานสูง โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพ และสายการผลิตยังทำงานอย่างเสถียรแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายปี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

DELCO ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากมายในกระบวนการดำเนินการทำเครื่องกลฟฟ้าของโรงงาน ช่วยเชื่อมต่อระบบโรงงานทั้งหมดอย่างอัจฉริยะ ทำให้สามารถตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ความโปร่งใสทางการเงิน

เราเปิดเผยแผนการเงินทั้งหมด ตั้งแต่ลงนามในสัญญาจนถึงขั้นตอนส่งมอบโครงการ และรับรองจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแผนที่ตกลงกันไว้

รับประกัน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รับเหมางานเครื่องกลไฟฟ้าชั้นนำในเวียดนาม DELCO ร่วมมือกับลูกค้าในการเฝ้าติดตามระบบเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างใกล้ชิด ดูแลบำรุงรักษาโครงการในช่วงระยะเวลาการประกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมแม้กระทั้งหลังจากหมดเวลาการรับประกันไปแล้ว

โครงการที่โดดเด่น

โรงงานเทคโนโลยี POWER PLUS

บทบาทของ DELCO: ผู้รับเหมาทั่วไป

โครงการโรงงาน Power Plus ใช้ระบบโรงงานอัจฉริยะที่ผสมเทคโนโลยีอัตโนมัติ PLC และ IoT ไม่เพียงแค่เป็นระบบแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ วางแผนการบำรุงรักษา แต่ยังช่วยเฝ้าติดตามกิจกรรมการผลิตของโรงงาน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรต่างได้อย่างดี

ดูรายละเอียด

PHAM NGUYEN บริษัทแปรรูปอาหารและขนม จำกัด

บทบาทของ DELCO : ผู้รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและสร้างระบบเครื่องกลไฟฟ้า M.E.P

โครงการโรงงานผลิตขนม Pham Nguyen อยู่ทางภาคเหนือมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบปรับอากาศเพื่อรับรองประสิทธิภาพการผลิตและจำกัดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตอาหาร (ขนม) ระบบที่ DELCO ให้คำปรึกษาและดำเนินการไปได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักลงทุน

ดูรายละเอียด
Delco trở thành tổng cơ điện M&E (MEP) cho nhà máy Phạm Nguyên