สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ - Delco Construction

สร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน: ปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

การเลือกจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงานจะมีผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมการผลิตและทำธุรกิจ ผู้ลงทุนควรพิจารณาให้ดีปัจจัยต่างๆ: กลยุทธ์การทำธุรกิจ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีด้านการค้า….ก่อนที่จะตัดสินใจ

กลยุทธ์การทำธุรกิจของบริษัท

การก่อสร้างโรงงานเป็นแผนระยะยาวและจัดการโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้น โรงงานที่สร้างใหม่จะมีการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละโรงงาน และการผลิตแต่ละประเภท รับรองขั้นตอนการผลิตและบริหารของแต่ละบริษัท นอกจากนั้น การสร้างโรงงานใหม่ก็ช่วยให้ผู้ลงทุนใช้งาน บำรุงรักษาโรงงานได้ง่ายและขยายการผลิตแบบเป็นเชิงรุกมากกว่า

การเช่าโรงงานจะเหมาะสมกับบริษัท FDI ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามเป็นครั้งแรก ยังไม่มีแผนการขยายการผลิตในระยะกลาง (5-10 ปี) ในกรณีอย่างนี้การเลือกเช่าโรงงานจะช่วยผู้ลงทุนประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการลงทุนก่อสร้าง….เมื่อเช่าโรงงาน โครงสร้างพื้นฐานได้มีอยู่แล้ว ดังนั้นจะลงทุนเพียงแต่ระบบเครื่องกลไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการผลิตของแต่ละโรงงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบเครื่องกลไฟฟ้าได้ลงทุนทำที่หลังเลยจะมีความยากในการเชื่อมต่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

Xây mới hay thuê nhà xưởng: các yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi quyết định

การเงิน

เนื่องจากความเป็นไปในทิศทางเดียวกันของการก่อสร้าง ดังนั้นโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่มักจะต้องใช้งบการลงทุนสูง ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าขอใบอนุมัติ

Dự án xây dựng nhà máy 3 tầng tại KCN Hòa Mạc, Hà Nam của Tổng thầu xây dựng DELCO.

สำหรับทางเลือกเช่าโรงงาน บริษัทจะแค่ลงทุนระบบเครื่องกลไฟฟ้าให้ปลอดภัยและรับรองการผลิตมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเท่านั้น การใช้งบประมาณของโครงการเช่าโรงงานจะน้อยเมื่อเทียบกับการสร้างโรงงานใหม่ ถ้างบประมาณของผู้ลงทุนมีขีดจำกัดโดยเฉพาะหลังโควิด – 19 การเช่าโรงงานจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าลงทุน

DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโรงงาน 3 ชั้นที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac – Ha Nam

ระยะเวลาที่กำหนด

การเช่าโรงงานจะเหมาะสมกับโครงการผลิตที่เริ่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เมื่อเช่าโรงงาน บริษัทจะประหยัดเวลาและขั้นตอนดำเนินการเอกสารทางกฏหมายก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หลังจากเชื่อมต่อระบบเครื่องกลไฟฟ้าและสายเครื่องจักรกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ผู้ลงทุนก็ค่อนข้างเสียเวลาในการดำเนินการสำรวจและประเมินใหม่เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบอัคคีภัย…ของโรงงเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน

โรงงานที่สร้างใหม่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่แบบจนถึงการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบ ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถให้คำปรึกษาและช่วยผู้ลงทุนดำเนินการทำเอกสารตามขั้นตอนบริหารในการขออนุมัติการก่อสร้าง ระบบอัคคีภัย และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม …ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้วงานประเมิน – ตรวจรับโครงการและนำโครงการมาใช้งานจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

นอกจากนั้นหลายๆโรงงานมีข้อกำหนดพิเศษในด้านเทคนิคเช่นโรงงานพิมพ์จะต้องการความนิ่งของฐานรากและพื้น โรงงานผลิตยา ผลิตอาหารจะกำหนดเคร่งครัดในความสะอาด ความชื้น และแรงดัน…ซึ่งการเช่าโรงงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของการผลิตได้ผู้ลงทุนจึงต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่

Khu vực SMT đáp ứng tiêu chuẩn phòng sạch tại dự án Nhà máy Power Plus Technology do DELCO là tổng thầu thiết kế - thi công, cung cấp giải pháp Smart Factory. Đây là khu vực có yêu cầu cực kỳ cao về an toàn, kỹ thuật và môi trường.

พื้นที่ SMT ที่ตามมาตรฐานห้องบริสุทธิ์ที่โครงการโรงงาน Power Plus Technology ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างและให้โซลูชั่น Smart Factory นี่เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการเคร่งครัดในด้านความปลอดภัย ด้านเทคนิคและด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ

นอกจากนั้น เมื่อเลือกจะเช่าโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่ ผู้ลงทุนก็ต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อตั้งโรงงานผลิตนอกจากทำให้การผลิตต่อเนื่องแล้วก็ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน สำหรับการเช่าโรงงาน การเลือกตำแหน่งที่ตั้งจะถูกจำกัดในรายการโรงงานที่มีให้เช่าในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการสร้างโรงงานใหม่ ผู้ลงทุนจะมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเลือกตำแหน่งที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่ที่มีนโยบายสนับสนุนในการลงทุน

Lựa chọn vị trí để đặt  nhà máy sản xuất rất quan trọng, chủ đầu tư không chỉ cần quan tâm đến vị trí địa lý, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, mà còn phải quan tâm đến các yếu tố địa chất, phong thủy …

  • ปัจจัยเชิงรุกในการซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายโรงงาน
    โรงงานที่ให้เช่ามีผู้ลงทุนโรงงานเป็นเจ้าของ ดังนั้นการซ่อมแซม ปรับปรุงจะเสียเวลาในขั้นตอนขออนุมัติ ประเมิน…ส่วนโรงงานที่สร้างใหม่มีเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของ ดังนั้นบริษัทสามารถวางแผนการขยาย ปรับปรุงได้แบบเป็นเชิงรุก

ไม่ว่าสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน ปัจจัยการต่อเนื่อง ความปลอดภัย ความสะดวกในการผลิตต้องได้พิจารณาเป็นอันดับแรก ด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างอุตสาหกรรม DELCO เคยและกำลังเป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานคุณภาพสูง ออกแบบ – ก่อสร้างโรงงานให้เช่า ออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ชาญฉลาด…ก่อสร้างพื้นฐานเพื่อบริษัทผลิตอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

แบ่งปัน

error: Content is protected !!