สาขาที่ได้รับความสนใจในการดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานใน Bac Giang

นอกเหนือจากข้อดีโดยธรรมชาติแล้ว Bac Giang ยังมุ่งเน้นในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจมากที่สุด ดังนั้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 แม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 แต่จังหวัดยังคงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 761 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 8 ในเวียดนามในการดึงดูดนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาก่อสร้างโรงงานที่ Bac Giang

ใช้ประโยชน์จาก Bac Giang

Bac Giang เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์: เป็นศูนย์กลางในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบการจราจรที่สะดวกสบายเชื่อมต่อกับศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใกล้เคียง ท่าเรือ สนามบิน ประตูชายแดนระหว่างประเทศ …

Ban do Bac Giang

นอกจากนี้ ราชกาลจังหวัดก็ให้ความสนใจที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนเป็นอย่างมาก นโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการปฏิรูปการบริหารในช่วงเร็วๆ นี้ ถือว่าค่อนข้างเปิดกว้าง

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพรรคจังหวัดบักยางเพิ่งออกมติในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและเพิ่มดัชนีความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด (PCI) ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 โดยมีภารกิจและแนวทางแก้ไข เช่น จัดให้มีการประชุมพบเจอและเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ตามระยะเวลา รับรู้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับนักลงทุนอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล มุ่งเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรธุรกิจ …ด้วยเหตุนี้ จังหวัดจึงดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากมาก่อสร้างโรงงานใน Bac Giang

Xem thêm: Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư giúp Bắc Giang lọt top thu hút vốn FDI nhất cả nước

Bac Giang อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2564 Bac Giang เผชิญกับปัญหามากมายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จากรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่าจังหวัดยังคงได้รับผลที่น่าพอใจหลายประการ อัตราการเติบโตของ GRDP ใน 6 เดือนสูงถึง 4.3% จังหวัดดึงดูดเงินลงทุนเกือบ 761 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการ FDI มีขนาดเฉลี่ยถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐต่อโครงการ Bac Giang อยู่ในอันดับที่ 8 ของเวียดนามในการดึงดูด FDI รองมาจาก Long An และเมือง Ho Chi Minh , Binh Duong, …

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2021
รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนำเสนอรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ Bac Giang ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

สาขาที่ได้รับความสนใจในการดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานใน Bac Giang

Bac Giang ให้ความสำคัญในธุรกิจที่มีข้อได้เปรียบ โครงการท่มีส่วนเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลยีสูง โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของโลก สร้างผลงานที่ดีให้กับงบประมาณของจังหวัด …

Nhà máy HAEM VINA do DELCO làm tổng thầu xây dựng nhà máy tại Bắc Giang.
โครงการ HAEM VINA – ซัพพลายเออร์ของ SAMSUNG ในด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปสร้างโรงงานใน Bac Giang
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จังหวัดให้ความสำคัญ โครงการผลิตชี้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เป็นโครงการที่สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกและเข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก

Xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitu Việt Nam tại Bắc Giang
โรงงาน Hashimoto Seimitsu Vietnam – โรงงานแปรรูปเครื่องกลที่มีความแม่นยำในนิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram Bac Giang โดย DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
จากความคิดเห็นของที่ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจให้ว่าสาขาการแปรรูปและการประกอบ โครงการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ดึงดูด FDI ที่สำคัญใน Bac Giang

นอกจากนี้ ในด้านการเกษตร จังหวัดยังมีนโยบายส่งเสริมโครงการเกษตรเฉพาะทางและขนาดใหญ่ โครงการผลิตทางการเกษตรที่สะอาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น

ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานทั่วไปที่มีประสบการณ์ใน Bac Giang ซึ่งเคยสร้างโรงงานในสาขาการผลิตต่างๆ มากมาย เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมหนัก … DELCO มีความรู้ในตลาดการลงทุนและขั้นตอนการบริหารที่นี่ ทีมงาน DELCO พร้อมเสมอที่จะ เคียงคู่ไปกับธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้างโรงงาน นำโครงการเข้าสู่การใช้งาน

ที่มา: เว็บพอร์ทัลของจังหวัด Bac Giang

Xem thêm:Doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu số dự án đầu tư tại Bắc Giang 

 

 

 

 

แบ่งปัน