ท่ามกลางอากาศร้อนของฤดูร้อนเดือนมิถุนายน 2018 ในขณะที่ทีงานมากมายยึ่งเหยิง แต่ DELCO team ยังให้เวลาเพื่อเตรียม “บ้านหลังใหม่” ที่เป็นภูมิทัศน์ที่เปิดขึ้น เขียวขึ้น พร้อมให้กับความคิดใหม่ๆ
เราไปดูภาพของสำนักงานใหม่กันนะคะ
จากไอเดียออกแบบ

จนถึงภาพจริง