หนังสือพิมพ์เขียนเกี่ยวกับพวกเรา - Delco Construction
slide-bao-chi-noi-ve-delco-thai
slide-bao-chi-noi-ve-delco-thai

การค้าและอุตสาหกรรม – กรมการค้าและอุตสากรรมเวียดนาม

บริษัท DELCO เป็นผู้บุกเบิกในด้านเกษตรกรรมเทคโลโนยีขั้นสูง
วงจรการเริ่มต้นอาชีพ – 30 พฤษภาคม 2019
แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2007 บริษัทลงทุนและก่อสร้าง DELCO (บริษัท DELCO) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์มากมายสำหรับผู้ลงทุน FDI ….

การค้าและอุตสาหกรรม – กรมการค้าและอุตสากรรมเวียดนาม

บริษัท DELCO เป็นผู้บุกเบิกในด้านเกษตรกรรมเทคโลโนยีขั้นสูง
วงจรการเริ่มต้นอาชีพ – 30 พฤษภาคม 2019

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2007 บริษัทลงทุนและก่อสร้าง DELCO (บริษัท DELCO) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์มากมายสำหรับผู้ลงทุน FDI ….

หนังสือพิมพ์ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมการเริ่มต้นอาชีพในเกษตรกรรม
Dung Minh – 10 มิถุนายน 2019
สิ่งที่น่าประทับใจใน DELCO Farm คือการออกแบบ ก่อสร้างฟาร์ม การติดตั้งพัฒนาโปรแกรมติดตามควบคุมอัตโนมัติและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้วิศวกรของ DELCO ร่วมพันธมิตรเวียดนามจัดทำเอง 100%.....

กรมการบริหารที่ดิน – กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รุปนโยบาย กฏหมายเกี่ยวกับทิ่ดน
Le Minh Thuy – 13 ตุลาคม 2021
ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Delco Farm (Bac Ninh) คุณ Le Khanh Manh กล่าวว่า การสะสมและรวมที่ดินผลิตทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลกำลังแสดงให้เห็นผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยนโยบายนี้ หลายๆ บริษัทมีกลยุทธ์ลงทุนมากขึ้นในห่องโซ้อุปทานและอุปสงค์ด้านการเกษตร ในนั้นในเกษตรไฮเทค ความมั่นคงของนโยบายเหล่านี้ และการเพิ่มระยะเวลาการใช้ที่ดินจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมการผลิตการเกษตร จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

เว็บพอร์ทัล Bac Ninh

รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด DELCO farm – แนวทางพัฒนาในอนาคต
Nguyen Tuan – 4 ธันวาคม 2020
การออกแบบ ก่อสร้างฟาร์ม การติดตั้ง พัฒนาโปรแกรมติดตามควบคุมอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เทคโนโลยี 4.0 ได้วิศวกร Delco ร่วมกับผู้พันธมิตเวียดนามจัดทำเอง 100% ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่รูปแบบเกษตรกรรมของ Delco ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็วและขยายขนาดได้ง่าย ปัจจุบัน ระบบของฟาร์ม ตั้งแต่โปรแกรมควบคุม หลักการการทำงานได้วิศวกร Delco farm และบริษัทเทคโนโลยีเวียดนามรับผิดชอบทั้งหมด

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ