bao cong thuong noi ve delco farm

การค้าและอุตสาหกรรม – กรมการค้าและอุตสากรรมเวียดนาม

บริษัท DELCO เป็นผู้บุกเบิกในด้านเกษตรกรรมเทคโลโนยีขั้นสูง

วงจรการเริ่มต้นอาชีพ – 30 พฤษภาคม 2019

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2007 บริษัทลงทุนและก่อสร้าง DELCO (บริษัท DELCO) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์มากมายสำหรับผู้ลงทุน FDI ….

ดูเพิ่ม
missing

หนังสือพิมพ์ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมการเริ่มต้นอาชีพในเกษตรกรรม

Dung Minh – 10 มิถุนายน 2019

สิ่งที่น่าประทับใจใน DELCO Farm คือการออกแบบ ก่อสร้างฟาร์ม การติดตั้งพัฒนาโปรแกรมติดตามควบคุมอัตโนมัติและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้วิศวกรของ DELCO ร่วมพันธมิตรเวียดนามจัดทำเอง 100%…..

ดูเพิ่ม
bao cong thuong noi ve delco farm

กรมการบริหารที่ดิน – กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รุปนโยบาย กฏหมายเกี่ยวกับทิ่ดน

Le Minh Thuy – 13 ตุลาคม 2021

ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Delco Farm (Bac Ninh) คุณ Le Khanh Manh กล่าวว่า การสะสมและรวมที่ดินผลิตทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลกำลังแสดงให้เห็นผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยนโยบายนี้ หลายๆ บริษัทมีกลยุทธ์ลงทุนมากขึ้นในห่องโซ้อุปทานและอุปสงค์ด้านการเกษตร ในนั้นในเกษตรไฮเทค ความมั่นคงของนโยบายเหล่านี้ และการเพิ่มระยะเวลาการใช้ที่ดินจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมการผลิตการเกษตร จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

ดูเพิ่ม
missing

เว็บพอร์ทัล Bac Ninh

รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด DELCO farm – แนวทางพัฒนาในอนาคต

Nguyen Tuan – 4 ธันวาคม 2020

การออกแบบ ก่อสร้างฟาร์ม การติดตั้ง พัฒนาโปรแกรมติดตามควบคุมอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เทคโนโลยี 4.0 ได้วิศวกร Delco ร่วมกับผู้พันธมิตเวียดนามจัดทำเอง 100% ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่รูปแบบเกษตรกรรมของ Delco ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็วและขยายขนาดได้ง่าย ปัจจุบัน ระบบของฟาร์ม ตั้งแต่โปรแกรมควบคุม หลักการการทำงานได้วิศวกร Delco farm และบริษัทเทคโนโลยีเวียดนามรับผิดชอบทั้งหมด

ดูเพิ่ม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

การประยุกต์ใช้ IOT: บริษัทไม่สามารถไปคนเดียว

คุณ Le Khanh Manh กล่าวว่า IOT มีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในการสร้างระบบผลิตของบริษัทในอนาคต

Huong Diu – 20 เมษายน 2019

ตั้งแต่ปี 2021 แต่ละปีเวียดนามขาดแคลนปริมาณไฟฟ้านับเป็นพันล้าน kWh

คุณLe Khanh Manh กล่าวว่า: ส่วนใหญ่ทุกบริษัทได้ประยุกต์ใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติทั้งหมดในสายการผลิต….

Ngoc An, Ngoc Hien – 9 พฤศจิกายน 2019

Delco Farm – รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด

ระบบปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ได้บริหารจัดการอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดการใช้แรงงานให้น้อยที่สุดพร้อมกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงที่สุดในมาตรฐาน เซ็นเซอร…

Minh Quyet 5 กรกฏาคม 2019

Delco Farm: โมเดลการทำฟาร์มอัจฉริยะ

ตั้งอยู่ในเขต Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh ใช้เวลาขับรถ 1 ชั่วโมงจากฮานอย ฟาร์ม Delco ขนาด 6 เฮกตาร์เป็นหนึ่งใน…

10/02/2019

การก้าวหน้าในกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน

รูปแบบฟาร์มที่ชาญฉลาด Delco Farm (ตำบล Nguyet Duc อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh)
ภาพถ่าย: Minh Quyet/ สำนักข่าวเวียดนาม….

Bich Hong – 12 กุมภาพันธ์ 2022

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโรงงาน: แนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ในช่วงหลังโควิด -19

พวกเราได้มีการแลกเปลี่ยนหารือกันเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและโซลูชั่นที่ชาญฉลาดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้งานโรงงาน….

02/2022