อัปเดตข้อกำหนดการเข้าประเทศเวียดนามในช่วง COVID-19

เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดการผ่อนคลาย (แต่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด) ในการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความกังวลด้านความปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้ประกาศคำแนะนำเพื่ออนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ แรงงานที่มีฝีมือ และสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาได้เข้าประเทศด้วยระยะยาว และระยะสั้น

Thu tuong Vu Duc Dam

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าประเทศเวียดนาม:

ขั้นตอนที่ 1: ส่งเอกสารขอวีซ่าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและรับผลภายใน 5-7 วันทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2: โดยทั่วไป สายการบินจะกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติยื่นเอกสารเหล่านี้ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน:

– หนังสือเดินทาง (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทาง);
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน;
– จดหมายเสนอขอเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งให้กับคณะกรรมการประชาชนของจังหวัด / เมืองโดยอยู่ภายใต้รัฐบาลและกรมสาธารณุสุขของจังหวัด / เมืองที่ บริษัทรับประกันมีสำนักงานหรือสาขาตั้งอยู่
– แผนการกักตัวและคำสัญญาทางการแพทย์ (ตามแบบฟอร์ม): นักลงทุนจะลงทะเบียนกักตัวร่วมเมื่อเข้าประเทศ พร้อมกับแผนการทำงานในเวียดนามอย่างละเอียด
– ประกันสุขภาพระหว่างประเทศที่มีขอบเขตการจ่ายเงินสำหรับการตรวจหรือรักษาสุขภาพในเวียดนามเหมาะสมกับระยะเวลาที่อยู่อาศัย
– ใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ) เป็นลบกับ SARS-CoV-2 (โดยตรวจตาม RT-PCR) จากหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีอำนาจดำเนินการ จาก 5-7 วันก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม คนทั้งหมดที่เข้าสู่เวียดนามจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประกาศด้านสุขภาพ ตรวจเชื้อโรค และการดูแลติดตามทางการแพทย์ (การกักตัวร่วม) อย่างน้อย 28 วัน นักลงทุนที่เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องตรวจ SARS-CoV-2 จำนวน 3 ครั้งและจ่ายค่าตรวจเอง: ตรวจหลังจากเข้าประเทศ ตรวจระหว่างการกักตัว และตรวจก่อนออกจากที่กักตัว 1 วัน

Khu vuc cach ly sau nhap canh Viet Nam

ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข นักลงทุนสามารถประกาศสุขภาพออนไลน์ผ่าน website https://yte.vn/ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศเวียดนามเพื่อลดปัญหาการรอคอยเสียเวลาและความไม่สะดวกในการรอดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

คำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศในช่วง Covid -19

Deo khau trang noi cong cong, tranh lay nhiem Covid-19

เมื่อเผชิญกับการซับซ้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักลงทุนต่างชาติควรอัปเดตข้อมูลและคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ:

– รัฐบาลเวียดนามยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าในพื้นที่มีคนหนาแน่น
– เมืองฮานอย ประกาศตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนบังคับทึกคนสวมหน้ากากในสถานที่: 1) โรงพยาบาล; 2) ที่จอดรถ 3) การขนส่งสาธารณะ 4) ห้างสรรพสินค้า; และ 5) ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด จังหวัดอื่นๆ ในเวียดนามก็สามารถใช้มาตรการที่คล้ายกันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

 

แบ่งปัน