การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม: นโยบายการดึงดูดการลงทุน FDI และคาดการณ์การเติบโตในอนาคต

เวียดนามคิดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถยนต์และรถนำเข้ามาทั้งคันจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนและยุโรป อุตสาหกรรมรถยนต์เวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและขนาดมากถึง 700.000 – 800.000 คัน/ปีในปี 2025 และมากกว่า 1.000.000 คัน/ปีในปี 2030 

เวียดนามเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับบริษัท FDI ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

นับถึงปัจจุบัน ในประเทศมีบริษัทรถยนต์ทั้งหมด 377 แห่งในนั้นบริษัทต่างชาติคือ 169 แห่งคิดเป็น 46,43% ในจำนวนบริษัทรถยนต์ทั้งหมดในเวียดนาม บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่บางแห่งได้ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในเวียดนาม เช่น Hyundai ของเกาหลี; Honda. Toyota, Mitsubishi ของญี่ปุ่น; Ford ของสหรัฐอเมริกา…

โดยเฉพาะ เวียดนามยังคงเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากมายสำหรับนักลงทุน FDI เมื่อมีบางโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ได้ก่อสร้าง เช่น โรงงาน Skoda ด้วยเงินลงทุน 100% จาก TC Group กำลังสร้างที่จังหวัด Quang Ninh โรงงาน Geleximco ที่จังหวัดThai Binh ด้วยจำนวนเงินลงทุน 7000 พันล้านด่อง โรงงาน Hyundai Thanh Cong Viet Nam แห่งที่ 2 ในจังหวัด Ninh Binh ด้วยจำนวนเงินลงทุน 3200 พันล้านด่อง….

Delco เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโครงการโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ IWASEYA ที่นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram อำเภอ Viet Yen จังหวัด Bac Giang

ทำไมเวียดนามถึงดึงดูดเงินลงทุน FDI ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

นักลงทุน FDI เลือกตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ในเวียดนามเนื่องจากเวียดนามกำลังเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดของโลก โดยมีอัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์อยู่ที่ระดับ 50 คัน/1000 คน เพิ่มขึ้น 30,6% เมื่อเทียบกับปี 2020

นอกจากนั้น เวียดนามก็มีการเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม EVFTA และข้อตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร – เวียดนาม UKVFTA ช่วยบริษัทรถยนต์ในเวียดนามได้ลดภาษีนำเข้าจากประเทศ EU โดยเฉพาะบางอะไหล่จะได้ใช้อัตราภาษี 0% ในปี 2027 เช่น หัวเทียน ยางรถเก๋ง…สินค้าที่เป็นชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื่อนำเข้าเวียดนามจะได้ใช้อัตราภาษี 0% ตามข้อตกลง ATIGA

นโยบายการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม

นอกจากนั้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและโรคโควิด – 19 ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทรถยนต์ที่มีการลงทุน FDI ในประเทศจีน จีนปรับเพิ่มภาษีสำหรับรถยนต์ส่งออกที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐอเมริกาจาก 15% เป็น 40% และรวมกับปัญหาโรถโควิดที่ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ในจีนถูดปิดการผลิตหลายแห่ง แบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ก็หาทางถอยออกจากประเทศจีน ในขณะเดียวกัน เวียดนามเป็นประเทศติดกับจีน มีตำแหน่งจราจรที่สะดวกและค่าแรงมีความแข่งขันสูง ซึ่งทั้งหมดนนี้เป็นปัจจัยอันสำคัญช่วยดึงดูดบริษัท FDI เข้ามาในอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม

นโยบายการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมรถยนต์เวียดนาม นอกจากนโยบายลดภาษีตามข้อตกลงที่ลงนามไปแล้ว เวียดนามยังจัดทำนโยบายเอื้ออำนวยและส่งเสริมที่น่าสนใจให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น ใช้อัตราภาษีนำเข้า 0% สำหรับรถนำเข้ามาทั้งคันผลิตในประเทศไทย อินโดนีเซีย ยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าทีเป็นชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์นำเข้าจากเกาหลีตามกฤษฎีกา 125/2022/ND-CP ลดค่าจดทะเบียน 50% และขยายเวลาการจ่ายภาษี…

เวียดนามเน้นในการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนโยบายสนับสนุนพิเศษ เช่น นโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า ยกเลิกค่าจดทะเบียนสำหรับรถไฟฟ้าคันใหม่ ลดภาษีการบริโภคจาก 15% เหลือ 3%

นอกจากนั้น ตามข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม EVFTA ประเทศนำเข้าจะต้องรับทราบผลการทดสอบและการรับรองที่ประเทศส่งออก ดังนั้นรัฐบาลได้ประกาศกฤษฎีกา 60/2023/ND-CP กำหนดการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพความปลอดภัยทางเทคนิคและการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์และอะไหล่ที่นำเข้า ซึ่งช่วยสร้างความราบรื่นให้กับบริษัทส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลง

ศักยภาพการเติบโตในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม

นโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลได้ช่วยสร้างความดึงดูดที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทรถยนต์ต่างประเทศ บางแบรนด์ใหญ่ เช่น Toyota, Honda, Hyundai…เคยและกำลังจะขยายการผลิตในเวียดนาม จากการขยายของการผลิตรถยนต์ก็ทำให้ผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนของรถยนต์ตามเข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วย ซึ่งช่วยทำให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนามมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง

แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์ก็ได้รับการส่งเสริมมากมายในเวียดนาม ปัจจุบัน Vinfast เป็นบริษัทบุกเบิกในการต้อนรับกระแสโลกเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทได้ออกตัวรถไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น รถโดยสาร รถเก๋ง…และได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ Vinfast ได้รับ 65.000 ใบสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและใบสั่งจำนวนมากในประเทศแคนาดาและประเทศในสหภาพยุโรป

Xu hướng điện hóa ô tô đang được đẩy mạnh tại Việt Nam

ตามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เวียดนามเป็นตลาดรถยนต์ขนาดอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยศักยภาพการเติบโตปัจจุบันรวมถึงแนวทางและการคาดการณ์จากรัฐบาล ตลาดรถยนต์ของเวียดนามจะมีขนาดถึง 700.000 – 800.000 คัน/ปี 2025 และมากกว่า 1.000.000 คัน/ปีในปี 2030 นอกจากนั้น จากการประเมินของ ZF Aftermarket จำนวนรถวิ่งในเวียดนามใน 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นอีก 10% ปี 2027 ความต้องการในการซื้อชิ้นส่วนและอะไหล่ในเวียดนามจะสูงมากและเวลานี้ถือว่าเป็นเวลาทองสำหรับนักลงทุน

 โครงการโรงงานจำหน่ายส่วนประกอบ อุปกรณ์ สารเคมีสำหรับโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ UTECH เวียดนาม ที่ Delco เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

อ่านเพิ่ม: รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – ปี 2023

อ่านเพิ่ม: GDP เวียดนามในปี 2023 คาดการณ์การเติบโตในปี 2024

แบ่งปัน