คลื่นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

บริษัท FDI ขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Samsung, Intel, Foxconn…ได้มีการลงทุนเข้าภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเวียดนามเนื่องจากการมีนโยบายสนับสนุนด้านภาษี ค่าแรงมีความแข่งขันสูง ทรัพยกรณ์มนุษย์อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพสูง อุตสาหกรรมเสริมของภาคอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้พัฒนาตามไปด้วย ช่วยทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดส่งออกสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อันดับชั้นนำของโลก

เวียดนามเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดึงดูดบริษัท FDI

ได้ประเมินเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างสูง เวียดนามกำลังเป็นจุดหมายการลงทุนของหลายๆ บริษัท FDI ในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ใหญ่หลายๆ แห่งได้สร้างโรงงานผลิตในเวียดนาม เช่น Apple, Samsung, LG, Canon, Nintendo…บริษัทขนาดใหญ่ เช่น Intel ของสหรัฐอเมริกา Amkor และ Hana Micron Vina ของเกาหลี หรือ Goertek ของจีนก็ได้เลือกลงทุนเข้าเวียดนามในปี 2023 ที่ผ่านมา

nganh cong nghiep dien tu vietnam

นอกจากนั้น เวียดนามยังเป็นตลาดส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อันดับ 12 ของโลก ซึ่งช่วยทำให้บริษัทต่างๆ ในเวียดนามมีความได้เปรียบทางการค้าเกี่ยวกับตลาด ขั้นตอนการส่งออกและได้รับนโยบายสนับสนุนมากมากในด้านภาษีจากประเทศใหญ่อื่นๆ

เวียดนามกำลังรับคลื่นการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมประเทศต่างๆ ถึงเลือกลงทุนเข้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา – จีนเกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาตั้งอัตราภาษีถึง 25% สำหรับสินค้าหลายประเภทที่นำเข้าจากจีนมีมูลค่าประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนั้นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกรับผลกระทบอย่างรุนแรง หลังจากนั้นไม่นาน จีนก็โต้ตอบด้วยอันตราภาษีเท่ากัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายเชิงลบเหล่านี้และลดความเสี่ยงด้านภาษีรวมถึงค่าใช้จ่ายการลงทุนอื่นๆ บริษัทต่างๆ ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้หาทางโอนย้ายสายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานออกจากสองประเทศนี้

ในขณะเดียวกัน เวียดนามเป็นประเทศที่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ติดกับจีนและสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นจุดแข็งในการส่งออกของเวียดนาม ดังนั้น เวียดนามกลายเป็นประเทศที่ได้บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Apple, Intel… เลือกสร้างโรงงานผลิต

ข้อได้เปรียบเมื่อลงทุนเข้าเวียดนาม

เวียดนามยิ่งวันยิ่งมีการดึงดูดบริษัทต่างชาติเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอย่างทันสมัย สร้างประสิทธิภาพในลอจิสติกส์และดำนเนินงานการผลิต

นอกจากนั้น ประชากรเวียดนามปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านคน โดย 60%ของประชากรอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานสำหรับการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งช่วยบริษัท FDI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มกำไร นอกจากนั้น จากการประเมินของ Samsung เวียดนาม ส่วนใหญ่วิศวกรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามมีความเชี่ยวชาญสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการดึงดูดนักลงทุน FDI

ข้อได้เปรียบเมื่อลงทุนเข้าภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

โดยเฉพาะ บริษัทในภาคอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามจะได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้า/ส่งออกจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อาเซียนถึง 100% ตามข้อตกลงการค้า TPP, FTA…ที่เวียดนามได้ลงนามเข้าร่วม ด้วยแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เวียดนามก็มีกาจัดทำนโยบายสนับสนุนทางภาษี เช่น ยกเว้นภาษีเพิ่มเติมภายในเวลา 2 หรือ 4 ปี และลดภาษี 50% ในเวลาจาก 4 ถึง 9 ปีตามกฤษฎีกาฉบับ 218/2023/ND-CP เพื่อดึงดูดบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาตั้งโรงงานในเวียดนาม

อ่านเพิ่ม: สถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2023 และอนาคตปี 2024

ศักยภาพในการดึงดูด FDI เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามในระยะยาว

นอกจากการอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก แหล่งแรงงานมีคุณภาพและค่าแรงราคาถูก เวียดนามยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน ปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริษัทมีการพัฒนาระยะยาวในเวียดนาม
บริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำของโลกหลายๆ แห่ง เช่น Intel, Samsung, Amkor, Goertek…ก็ได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าเวียดนาม ตามไปด้วยคือการพัฒนาของบริษัทในอุตสาหกรรมเสริมของภาคอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหลังจากประธานอธิบดีสหรัฐอเมริกา Joe Biden มาเยือนเวียดนามเมื่อเดือนกันยายน 2023 โอกาสการดึงดูด FDI ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามมีเชิงบวกมากขึ้น ช่วยเวียดนามกลายเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ อยู่ในชั้นนำของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของโลก

tong thong my tham viet nam tong bi thu nguyen phu trong

บางโครงการลงทุนที่สำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

นับถึงปัจจุบัน “บริษัทขนาดใหญ่” เช่น Intel, Samsung, LG, Foxconn… ได้แสดงความสนใจพิเศษกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเมื่อลงทุนและขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะและในโลกโดยทั่วไป

เมื่อเดือนตุลาคม 2010 บริษัท Intel ของสหรัฐอเมริกาได้สร้างโรงงานในเมือง โฮจิมินห์เพื่อผลิต ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ชิปคอมพิวเตอร์และเป็นฐานผลิตที่มียอดผลิตใหญ่ที่สุดในโลก (50%)

Nhà máy Intel tại TP.HCM

โรงงาน Intel ในเมืองโฮจิมินห์

เมื่อเดือนมีนาคมปี 2008 บริษัท Samsung ของเกาหลีที่มีชื่อเสียงในภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน…ได้มีการสร้างโรงงาน 6 โรงงานต่อเนื่องในจังหวัด Thai Nguyen, Bac Ninh, โฮจิมินห์ ในนั้นโรงงาน Samsung ในจังหวัด Thai Nguyen มีรายได้สูงสุดในเวียดนามด้วยรายได้เกือบ 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên.

โรงงาน Samsung ในจังหวัด Thai Nguyen

นอกจากนั้น นับตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน เกาหลีได้ลงทุนเข้า 07 โครงการขนาดใหญ่ในจังหวัด Hai Phong คือ LG Electronics, LG Display, LG Innotek, LG CNS, LG Chemical – 2 โครงการและ LG International ด้วยจำนวนเงินลงทุนถึง 7,24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Nhà máy LG Display tại Hải Phòng

โรงงาน LG Display ในจังหวัด Hai Phong

บริษัท Foxconn ของไต้หวันได้ตั้ง 7 โรงงานผลิตชิ้นส่วนหลักๆ ของ Apple ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนลยีที่จังหวัด Bac Ninh, Bac Giang และ Quang Ninh

Nhà máy Foxconn tại Bắc Giang.

โรงงาน Foxconn ในจังหวัด Bac Giang

เพื่อนำสายการผลิตมาใช้งานได้อย่างนิ่งตัวการติดตั้งโรงงานอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกบริษัทต่างชาติ เพราะฉะนั้น บริษัทต้องหาผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญสูงและมีประสบการณ์มากมายในงานก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคารผลิตมีคุณภาพ….

DELCO ภูมิใจที่ได้เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบและก่อสร้างที่ได้รับการเลือกและได้รับความไว้วางใจในหลายๆ โครงการสำคัญที่มีการลงทุนจากต่างชาติ ข้างล่างเป็นบางโครงการมีเงินลงทุน FDI ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามที่ DELCO ได้ดำเนินการและก่อสร้าง

โรงงาน HAEM VINA 2020 (เกาหลี) ที่นิคมอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang จังหวัด Bac Giang

โรงงานใหม่ Power Plus Technology 2019 -2020 (ไต้หวัน) ที่นิคมอุตสาหกรรม Que Vo 3 จังหวัด Bac Ninh

du an co dien nha may doosan 6

โรงงาน Doosan (เกาหลี) ที่นิคมอุตสาหกรรม Dai An อำเภอ Tu Minh จังหวัด Hai Duong

ข้อมูลรวบรวมจาก: นิตยสารการเงิน สำนักงานสถิติทั่วไป นิตยสารออนไลน์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม WTO หนังสือพิมพ์แรงงาน

VCCI GSO กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม

อ่านเพิ่ม: การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนาม : นโยบายการดึงดูดการลงทุน FDI และคาดการณ์การเติบโตในอนาคต

อ่านเพิ่ม: รายงานการดึงดูดการลงทุน FDI ในเวียดนามปี 2023: ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก

แบ่งปัน