เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างรากฐานที่ยั่งยืน DELCO มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้ลงทุนเสมอ และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน เราไม่เคยหยุดพัฒนาความเชี่ยวชาญและสะสมประสบการณ์เพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมั่นใจ

ค่านิยมหลัก

ความซื่อสัตย์

คำมั่นสัญญา

ความสมบูรณ์แบบ

ใบรับรอง

DELCOภูมิใจที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรรับรองมาตรฐานสากล TQCSI:

ระบบกบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015

ระบบบริหารความพึงพอใจ
ของลูกค้า ISO 10002:2018

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018