เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนจริง – ประเด็นที่ผู้ลงทุนควรรู้ (อัปเดตปี 2023)

ตามข้อมูล The World Data เงินเดือนเฉลี่ยของเวียดนามคือ 299 เหรียญสหรัฐ/เดือน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเงินเดือนขั้นพื้นฐานของเวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าแรงที่แข่งขันที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะและในเอเชียโดยทั่วไป

เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามและค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน

ตามรายงานดัชนีทรัพยากรมนุษย์โดยรวมปี 2022 ของ ManpowerGroup เวียดนามเป็นประเทศมีแหล่งแรงงานที่มากมายโดยมีประชากรวัยทำงานจำนวน 50,74 ล้านคน เวียดนามมีแหล่งแรงงานอายุน้อย ปรับตัวเร็วในขณะที่หลายๆ ประเทศในภูมิภาคกำลังเผชิญกับปัญหาประชากรวัยสูงอายุ ซึ่งนี่คือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญช่วยเวียดนามดึงดูดการลงทุน FDI ในช่วงไม่กี่ปีผ่านมา

เวียดนามมีแหล่งแรงงานมากมาย ค่าแรงถูก

ตามกฤษฎีกา 38/2022/ND-CP ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2022 พนักงานชาวเวียดนามที่ทำงานในบริษัทที่ไม่ใช่ของรัฐจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินเดือนขั้นต่ำแบ่งตามระดับภูมิภาค – ซึ่งเป็นเงินเดือนขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเจรจาและจ่ายเงินเดือนตามภูมิภาค นโยบายเงินเดือนขั้นพื้นฐานของพนักงานในบริษัทปัจจุบันภูมิภาค 1: 4.680.000 ด่อง/เดือน  ภูมิภาค 2: 4.160.000 ด่อง/เดือน  ภูมิภาค 3: 3.640.000 ด่อง/เดือน  ภูมิภาค 4: 3.250.000 ด่อง/เดือน

เสนอปรับขึ้นเงินเดือนขั้นพื้นฐาน

ตามข้อมูลจากสภาค่าจ้างแห่งชาติข้อเสนอปรับขึ้นเงินเดือนขั้นพื้นฐานของเวียดนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2022 ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ดังนั้นค่าแรงขั้นต่ำแบ่งตามภูมิภาคของเวียดนามได้ปรับขึ้นดังต่อไปนี้:

การปรับขึ้นเงินเดือนขั้นพื้นฐานถือว่าไม่กระทบมากเกินไปต่อค่าจ้างจริงในเวียดนามเพราะว่าเงินเดือนที่ผู้ทำงานได้รับจริงในหลายๆ ปีมานี้สูงกว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 20202 -2023 ทำให้ตลาดแรงงานเจอความยากลำบาก ดังนั้นค่าตอบแทนสำหรับแรงงานเวียดนามคาดว่ายังคงไว้เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นจะไม่ปรับขึ้นตามข้อเสนอปรับขึ้นเงินเดือนขั้นพื้นฐาน

ค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน

จากมาตรา 112 ของกฎหมายแรงงานเวียดนามปี 2019 พนักงานได้รับสิทธิหยุดวันเทศกาล ปีใหม่ มีจำนวนวันลาพักร้อนในหนึ่งปีคือ 12 วันเป็นอย่างน้อย แม้จะไม่ได้นับเป็นข้อบังคับอย่างเป็นทางการแต่เงินเดือนเดือนที่ 13 ก้ได้บริษัทต่างๆ ในเวียดนามปฏิบัติเพื่อเป็นโบนัสให้แก่พนักงานในช่วงสิ้นปีถ้าบริษัทมีกำไรเพื่อส่งเสริมและเพิ่มกำลังใจการทำงานให้กับพนักงาน

นอกจากนั้น ตามกฎหมายประกันสุขภาพปี 2014 แรงงานเวียดนามมีสิทธิได้รับนโยบายเกี่ยวกับค่าประกันได้แก่ประกันสุขภาพ ประกันสังคมและประกันการว่างงาน

เปรียบเทียบเงินเดือนเฉลี่ยในเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ตามรายงานของ ManpowerGroup เมื่อสิ้นปี 2022 เงินเดือนเฉลี่ยของเวียดนามคือ 275 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 6.5 ล้านด่อง/เดือน ต่ำกว่าเยอะเมื่อเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยในโลกคือ 2.143 เหรียญสหรัฐ/เดือน ส่วนตามข้อมูลจาก The World Data เงินเดือนเฉลี่ยในเวียดนามอยู่ที่ 299 เหรียญสหรัฐเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 591 เหรียญสหรัฐ มาเลเซีย 893 เหรียญสหรัฐ จีน 990 เหรียญสหรัฐ …จากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐานของเวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าแรงที่แข่งขันที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เงินเดือนขั้นพื้นฐานในเวียดนามเมื่อเทียบกับบางประเทศ

เพิ่มคุณภาพแรงงานเงียดนาม

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีปริญญาบัตรและใบรับรองในเวียดนามช่วงไตรมาส IV ปี 2022 คือ 26,4% สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า 0,1% และสูงกว่าปีก่อนหน้า 0,3% จากรายงานของกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมในต้นเดือนมิถุนายน 2023 คุณภาพและประสิทธิภาพการฝึกอบรมอาชีพในเวียดนามกำลังมีการปรับปรุงดีขึ้นโดยผู้จบการศึกษามากกว่า 80% มีงานทำ 70-75% มีงานทำตรงกับสาขาและอาชีพที่จบมา

ตามหนังสือสั่งการเลขที่ 21 เพิ่งประกาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2023 โดยสำนักงานเลขาธิการเวียดนามมุ่งมั่นที่จะมีสถานฝึกอบรมอาชีพคุณภาพสูง 90 แห่ง อาชีพหลัก 200 อาชีพ อาชีพที่มีความแข่งขันพิเศษในภูมิภาคเอเซียนและโลก 15-20 อาชีพด้วยวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มคุณภาพแรงงานไร้ฝีมือมาต่อเนื่องทำให้แรงงานเวียดนามกำลังตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบริษัทและโรงงาน FDI

แหล่งรวบรวมข้อมูล: The World Data, ManpowerGroup, หนังสือพิมพ์แรงงาน

5 บุคลิกภาพของแรงงานเวียดนามในการทำงาน

แรงงานเวียดนามและญี่ปุ่นต่างกันอย่างไร

 

 

 

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง: เงินเดือนคนเวียดนาม เงินเดือนเวียดนาม ทํางานเวียดนาม เงินเดือน  ค่าแรงในเวียดนาม รายได้คนเวียดนาม ค่าแรงคนเวียดนาม เงินเดือน เวียดนาม เงินเดือนที่เวียดนาม ค่าแรงขั้นต่ํา เวียดนาม 2566 ค่าแรงขั้นต่ํา เวียดนาม

แบ่งปัน