แนวโน้มโรงงานที่ชาญฉลาดในเวียดนามปี 2024

การที่โรงงานที่ชาญฉลาดมีการนำเทคโนโลยี AI, IOT และห่นยนต์….มาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตกำลังเป็นที่นิยมและกลายเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของภาคอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการช่วยบริษัทรักษาและพัฒนาได้ในยุคของ 4.0

ภาพรวมเกี่ยวกับโรงงานที่ชาญฉลาด

โรงงานที่ชาญฉลาดเป็นโรงงานที่ใช้ระบบดิจิทัลในการผลิต มีการจัดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อสร้างประสิทธิภาพได้มากที่สุดในกระบวนการผลิต กิจกรรมการผลิตในโรงงานที่ชาญฉลาดได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีมากมาย เช่น Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, Robotics หรือ Machine Learning…

ระบบโรงงานที่ชาญฉลาดสามารถเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและสามารถช่วยผู้คนตัดสินใจได้หรือดำเนินงานในโรงงานได้โดยอัตโนมิติ จากนั้นช่วยโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

DELCO thiết kế hệ thống nhà máy thông minh tại Thái Nguyên

DELCO ออกแบบระบบโรงงานที่ชาญฉลาดรวมกับหลายๆ โซลูชั่นในการติดตามและปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร จากนั้นช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า…ในโรงงานผลิตอุปกรณ์เซฟติ้กีฬาที่นิคมอุตสาหกรรม Yen Binh จังหวัด Thai Nguyen

เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ มีการพัฒนาตามแนวตามโน้มโรงงานที่ชาญฉลาดและการผลิตอย่างชาญฉลาด รัฐบาลเวียดนามได้พยายามปรับปรุงด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเอื้ออำนวยในการดึงดูดทรัพยากรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมถึงการเสนอหลายๆ โครงการและโปรแกรมการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทนานาชาติ… ด้วยสิทธิพิเศษมากมายที่น่าสนใจในการสร้างโรงงานที่ชาญฉลาดเวียดนามได้ดึงดูดหลายๆ บริษัทขนาดใหญ่จากทั่วโลก เช่น LG, General Electric, Samsung…

ประโยชน์จากโรงงานที่ชาญฉลาด

ลดเวลาและตุ้นทุนการผลิต

กระบวนการผลิตในโรงงานที่ชาญฉลาดได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับโรงงานแบบดั้งเดิม การประยุกต์ใช้ IOT ในการผลิตช่วยทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรอปุกรณ์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ได้ ผู้ผลิตสามารถควบคุมสั่งการเครื่องงจักรเหล่านั้นจากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องอยู่กับเครื่องจักรนั้นๆ

nhà máy GS tiên phong trong xây dựng hạ tầng smart factory tại Việt Nam

 โรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong – หนึ่งในโรงงานที่นำหน้าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบ smart factory ในเวียดนาม ที่บริษัท Delco เป็นผู้รับเหมาการออกแบบ – ก่อสร้างและให้โซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาด

นอกจากนั้น AI ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาจาก IOT เพื่อติดตามและแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพของเครื่องจักร ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยบริษัทได้จัดทำแผนผลิตเชิงรุกเพื่อมีโอกาศดูแลซ่อมบำรังเครื่องจักรให้เหมาะสม จากนั้นจะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้แก่เครื่องจักรได้

เพิ่มประสิทธภาพการทำงาน

บางโรงงานที่ชาญฉลาดจะมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อดำเนินการทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมา ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์คือช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและไม่ต้องพักผ่อน จากนั้นช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น หุ่นยนต์ก็ยังสามารถทำงานที่หนักและมีความอันตรายสูงได้เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ทำงาน

Ứng dụng IoT tại trang trại công nghệ cao DELCO FARM

การประยุกต์ใช้ IOT ในฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูง DELCO FARM

จากการวิจัยของยี่ห้อ Deloitte (สหรัฐอเมริกา) การใช้รูปแบบโรงงานที่ชาญฉลาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น 12% ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเพิ่ม 11% และผลผลิตทั้งหมดเพิ่ม 10% นอกจากนั้น บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ Frontier Economics (สหราชอาณาจักร) ก็ให้ว่าการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยทำให้การผลิตเพิ่มกำไรได้ 38% ในปี 2035

อ่านเพิ่ม: การบูรณาการเทคโนโลยี IOT ในการบริหารจัดการโรงงาน

ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้ AI และหุ่นยนต์ในสายการผลิตจะช่วยขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องมากขึ้น เพิ่มความถูกต้องมากขึ้นและลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์เสียรวมถึงการลดเศษเสียให้น้อยที่สุด

ยิ่งไปมากกว่านั้นคือ AI ยังสามารถป้องกันข้อผิดพลาดด้วยความสามารถในการคาดการณ์ ติดตามและรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง AI ก็สามารถช่วยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและความคิดเห็นตอบกลับจากลูกค้า จากนั้นหาแนวทางการปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น

Dây chuyền sản xuất trứng gà tích hợp hệ thống Smart tại Trang trại công nghệ cao DELCO Farm

สายการผลิตไข่ไก่ที่มีการบูรณาการณ์กับระบบ Smart ที่ฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูง DELCO Farm ที่อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh

ช่วยบริษัทเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยโซลูชั่นโรงงานที่ชาญฉลาดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น AI, IOT…ระบบเครื่องจักรในโรงงานสามารถทำงาน ติดตาม วัดผลและวิเคาระห์ข้อมูลในระหว่างการผลิตได้อัตโนมัติ จากนั้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีราคาที่เหมะสมและช่วยบริษัทเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด

แนวโน้มโรงงานที่ชาญฉลาดในเวียดนาม

ใช้เครื่องจักรที่มีการบูรณาการ IOT และเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

โดยการใช้เครื่องจักรที่มีการบูรณาการ IOT และเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เช่น เครื่องปรับอากาศที่ชาญฉลาดที่สามารถปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติให้เหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนพนักงาน ใช้ระบบไฟสว่างอัตโนมัติ ระบบเปิดปิดเครื่องจักรจากระยะไกลด้วยเซ็นเซอร์ IOT…จะช่วยบริษัทประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายอย่างดี

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดในการควบคุม

แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดเพื่อควบคุมคลังสินค้า ควบคุมการนับการเข้าทำงานของพนักงานโดยผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า face ID …ยิ่งวันยิ่งได้นิยมใช้มากขึ้น ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารและติดตามพนักงาน ควบคุมผลิตภัณฑ์และสินค้าคงค้างในคลังได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดเวลา รับประกันข้อมูลโปร่งใสและถูกต้อง

Ứng dụng công nghệ FACE ID để quản lý chấm công tại nhà máy Power Plus Technology

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี FACE ID เพื่อบริหารและนับการเข้าทำงานที่โรงงาน Power Plus Technology ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาด้านการออกแบบ – ก่อสร้าง 

การใช้กล้องวงจรปิด AI

กล้องวงจรปิด AI จะมีความละเอียดที่สูงพิเศษ สามารถตรวจจับพฤติกรรม วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือตรวจจับจดจำใบหน้าเพื่อระบุตัวตนของบุคคล

นอกจากนั้น กล้องวงจรปิด AI ยังสามารถตรวจจับสิ่งที่ต้องสงสัย ตรวจจับวัตถุที่เข้าสู่พื้นที่หวงห้าม …และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมและติดตรามทุกๆ กิจกรรมในโรงงานได้อย่างง่ายๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด

Hệ thống camera giám sát tại nhà máy Ắc quy GS Bình Dương

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามในโรงงานแบตเตอรี่ GS Binh Duong

การใช้ AI เพื่อคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

การใช้ระบบ AI กับกล้องวงจรปิดเพื่อแกนผลิตภัณฑ์ช่วยตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องกำลังได้รับความนิยมใช้มากขึ้นในโรงงานต่างๆ ซึ่งวิธีการทำก็คือใช้เทคโนโลยี AI เพื่อรวบรวมรูปแบบสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วิ่งบนสายการผลิต จากนั้นจะค้นพบและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านคุณภาพได้อย่างทันเวลา

Sử dụng AI để sàng lọc sản phẩm lỗi

นอกจากนั้น บริษัทสามารถสร้างสายการผลิตที่ชาญฉลาดที่มีการใช้ระบบ AI เพื่อคัดผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องออกจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลา การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงลดความสูญเสียเกิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่องให้น้อยที่สุด

อ่านเพิ่ม: โครงการโรงงานที่ชาญฉลาดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ IOT ที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Delco

อ่านเพิ่ม: วัสดุเขียว – แนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2024

แบ่งปัน