โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: GS-YUASA และ Mitsubishi (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 - เฟส 2
  • ที่ตั้ง: No. 38 Vsip ถนน 6 นิคมอุตสาหกรรม Vietnam-Singapore Binh Hoa Thuan An Binh Duong
  • เวลา: 02/2020 - 08/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2

โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าโรงงาน DOOSAN Electro – Materials

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม – ช่วงที่ 2

error: Content is protected !!