Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: GS-YUASA và Mitsubishi (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 - giai đoạn 2
Địa điểm: Số 38 Vsip, đường 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hoá, Thuận An, Bình Dương
Thời gian: 02/2020 - 08/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2