แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม - Delco Construction

แผนที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม

ปัจจุบันเวียดนามกำลังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมาก โดยมีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ด้านล่างเป็นแผนที่ของเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและภาคใต้ของเวียดนาม

แผนที่เขตอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของเวียดนาม

Bản đồ KCN Việt Nam

เขตอุตสาหกรรมในภาคเหนือของเวียดนามส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในฮานอย, บักนิญ, หวิงฟุก, ไฮเดือง, ไฮฟอง … บริเวณนี้มีข้อได้เปรียบจากการอยู่ใกล้กับเมืองหลวงฮานอย พร้อมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารที่มากมายและทรัพยากรแร่ที่ที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีโครงสร้างพื้นฐานและ การจราจรที่สะดวก … เหมาะสำหรับโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร, วิศวกรรมความแม่นยำ, อุตสาหกรรมหนัก, อุตสาหกรรมสนับสนุน …

DELCO เคยและกำลังดำเนินการหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ในภาคเหนือของเวียดนาม เช่น โรงงาน NITTOKU โรงงานแบตเตอรี่ GS เวียดนาม Vinh Phuc โรงงาน Power Plus Techonology โรงงาน Vietnam Rare Earth …

แผนที่เขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของเวียดนาม

Ban do khu cong nghiep Vietnam - mien Nam

เวียดนามตอนใต้เป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมมากที่สุดในเวียดนาม โดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ บิ่งเดือง, ดงนาย, ลองอาน … เวียดนามใต้มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ (กาแฟ พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหาร …) พร้อมกับก๊าซ ทรัพยากรที่เหมาะสมแก่โรงงานในด้านพลังงาน อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมสนับสนุน การแปรรูปอาหาร … ภาคใต้ยังมีระบบท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง

Bản đồ vùng nước cảng biển TP.HCM

เข้าเวียดนามตั้งแต่ปี 2539 นับถึงปัจจุบัน Samsung เป็นหนึ่งในผู้ลงทุน FDI ของเกาหลีในเวียดนาม โครงการขนาดใหญ่ของ Samsung ในเวียดนาม ได้แก่ 4 โรงงานผลิตโทรศัพท์ อุปกรณ์มือถือในจังหวัด Thai Nguyen และ Bac Ninh กลุ่มโรงงานในเขตเทคโนโลยีสูงที่เมืองโฮจิมินห์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโทรศัพท์มือถือ Samsung เวียดนาม (SVMC)….ตัวแทนของบริษัทให้ว่า Samsung กำลังขยายโรงงานและถ่ายโอนการผลิตมาเวียดนามอย่างต่อเนื่อง จากข่าวสารหลาย ๆ แหล่งให้เห็นว่า Samsung จะย้ายส่วนหนึ่งของไลน์การผลิต TV มาเวียดนามเพื่อช่วยทำให้กิจกรรมการผลิตทั่วโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบ่งปัน