ให้คำปรึกษาการออกแบบโรงงาน

ให้คำปรึกษาการออกแบบโรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนในการสร้างโรงงาน

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเวียดนาม การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโรงงานเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ความละเอียดและความเหมาะสมของการวางแผนและการออกแบบแต่ละรายการจะส่งผลอย่างมากต่อกำลังการผลิตของโรงงาน ต้นทุน และเวลาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของทั้งโครงการ การออกแบบโรงงานที่ดีไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบที่สวยอย่างเดียวแต่ยังสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนลดต้นทุนการดำเนินงานได้มากถึง 20-30%แถมยังช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น DELCO จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนก่อสร้างโรงงาน

หลังจากคุยกับนักลงทุนเพื่อรับทราบถึงความข้อต้องการ ลักษณะและการใช้งานของโรงงาน ประกอบกับสถานการณ์จริงเมื่อทำการสำรวจ DELCO จะแนะนำอย่างละเอียดและเสนอโซลูชั่นการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการให้ลูกค้า นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการลงทุน: ร่วมกับนักลงทุนในการวางแผน คิดไอเดียเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการที่โดดเด่น

การออกแบบโรงงาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การออกแบบโรงงาน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบโรงงาน
อาหาร (ขนม)

ออกแบบ
โรงงานแบตเตอรี่

ออกแบบ
โรงงานเครื่องจักรกลแม่นยำ

ออกแบบ
โรงงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ออกแบบโรงงาน
ผลิตแรร์เอิร์ธ

ออกแบบ
โรงงานกระดาษ

ออกแบบโรงงาน
ชิ้นส่วนรถยนต์

ออกแบบโรงงาน
แปรรูปโลหะ

ออกแบบ
พื้นที่โรงงานให้เช่า

ออกแบบโรงงาน
ขึ้นรูปพลาสติก