Đối với các dự án xây dựng nhà máy công nghiệp tại Việt Nam, tư vấn thiết kế nhà máy là bước đầu tiên cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Mức độ chi tiết và phù hợp của mỗi phương án quy hoạch, thiết kế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công năng nhà máy, chi phí và thời gian thực hiện trong các giai đoạn sau. Một bản thiết kế nhà xưởng tốt không chỉ là bản thiết kế đẹp, mà còn có thể giúp chủ đầu tư giảm 20 – 30% chi phí vận hành, tối ưu diện tích và công năng sử dụng. Chính vì vậy, DELCO đặc biệt chú trọng đến giai đoạn tư vấn thiết kế xây dựng nhà xưởng.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ NHÀ MÁY CỦA DELCO

CÁC THIẾT KẾ CỦA DELCO LUÔN ĐẢM BẢO

DELCO TÍNH TOÁN KĨ CÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ VẬT LIỆU ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN CỦA NHÀ MÁY, CŨNG NHƯ THUẬN TIỆN CHO QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH SẢN XUẤT. CÁC NHÀ MÁY DELCO XÂY DỰNG VẪN ĐẢM BẢO THẨM MỸ VÀ CÔNG NĂNG SAU MỘT THỜI GIAN SỬ DỤNG

Delco đưa ra các tư vấn – thiết kế đồng bộ từ giải pháp quy hoạch – kiến trúc – kết cấu, đến phương án thi công xây dựng, bố trí và lắp đặt hệ thống cơ điện, triển khai nhà máy thông minh… nhờ cách tiếp cận tổng thể, delco đưa ra các phương án phù hợp, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tính pháp lý cho nhà đầu tư.

Bằng kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, cũng như áp dụng các công nghệ quản lý chi phí mới nhất ngay từ giai đoạn thiết kế, delco tính toán cho khách hàng một kế hoạch tài chính chi tiết ngay từ giai đoạn thiết kế, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình thi công.

Delco đưa ra các tư vấn – thiết kế đồng bộ từ giải pháp quy hoạch – kiến trúc – kết cấu, đến phương án thi công xây dựng, bố trí và lắp đặt hệ thống cơ điện, triển khai nhà máy thông minh… nhờ cách tiếp cận tổng thể, delco đưa ra các phương án phù hợp, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tính pháp lý cho nhà đầu tư.

Bằng kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, cũng như áp dụng các công nghệ quản lý chi phí mới nhất ngay từ giai đoạn thiết kế, delco tính toán cho khách hàng một kế hoạch tài chính chi tiết ngay từ giai đoạn thiết kế, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình thi công.

DELCO ĐƯA RA CÁC TƯ VẤN – THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ TỪ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – KẾT CẤU, ĐẾN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG, BỐ TRÍ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, TRIỂN KHAI NHÀ MÁY THÔNG MINH… NHỜ CÁCH TIẾP CẬN TỔNG THỂ, DELCO ĐƯA RA CÁC PHƯƠNG ÁN PHÙ HỢP, TỐI ƯU CHI PHÍ MÀ VẪN ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ CHO NHÀ ĐẦU TƯ.
BẰNG KINH NGHIỆM 15 NĂM TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, CŨNG NHƯ ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ CHI PHÍ MỚI NHẤT NGAY TỪ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, DELCO TÍNH TOÁN CHO KHÁCH HÀNG MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHI TIẾT NGAY TỪ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG.

Delco đưa ra các tư vấn – thiết kế đồng bộ từ giải pháp quy hoạch – kiến trúc – kết cấu, đến phương án thi công xây dựng, bố trí và lắp đặt hệ thống cơ điện, triển khai nhà máy thông minh… nhờ cách tiếp cận tổng thể, delco đưa ra các phương án phù hợp, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tính pháp lý cho nhà đầu tư.

Bằng kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, cũng như áp dụng các công nghệ quản lý chi phí mới nhất ngay từ giai đoạn thiết kế, delco tính toán cho khách hàng một kế hoạch tài chính chi tiết ngay từ giai đoạn thiết kế, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình thi công.

Delco đưa ra các tư vấn – thiết kế đồng bộ từ giải pháp quy hoạch – kiến trúc – kết cấu, đến phương án thi công xây dựng, bố trí và lắp đặt hệ thống cơ điện, triển khai nhà máy thông minh… nhờ cách tiếp cận tổng thể, delco đưa ra các phương án phù hợp, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tính pháp lý cho nhà đầu tư.

Bằng kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, cũng như áp dụng các công nghệ quản lý chi phí mới nhất ngay từ giai đoạn thiết kế, delco tính toán cho khách hàng một kế hoạch tài chính chi tiết ngay từ giai đoạn thiết kế, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình thi công.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU