6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน

โรงงานเป็นพื้นฐานเพื่อทำการผลิตของแต่ละบริษัท การเลือกจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงานต่างมีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเหมะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงและการผลิตแต่ละประเภท…ผู้ลงทุนควรพิจารณาให้รอบครอบทั้งสองทางเลือกนี้เพื่อมีการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของบริษัท

บริษัทกำลังอยู่ในช่วงไหน: สำรวจตลาดหรือพัฒนาระยะยาว

6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน

นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกบริษัท บริษัทต้องเข้าใจแนวทางการทำธุรกิจของตนเองในปัจจุบันคืออะไรถึงจะตัดสินใจทางเลือกได้อย่างถูกต้อง

โรงงานที่สร้างใหม่เป็นโรงงานที่ได้ออกแบบและก่อสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตของแต่ละบริษัท ซึ่งมีความสอดคล้องกันตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงระบบเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น การสร้างโรงงานใหม่เป็นแนวทางระยะยาวสำหรับบริษัททำการผลิต ซึ่งเหมาะสมกับบริษัทที่มีแนวทางพัฒนายาวนานและต่อเนื่องในท้องถิ่น

โรงงานให้เช่าเป็นโรงงานประเภทที่ได้ก่อสร้างด้วยการออกแบบอย่างง่าย สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการผลิตด้วยโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่มีพร้อม เช่น ระบบระบายอากาศ กำจัดขะยะและพื้นที่ผลิต บริษัทแค่ลงทุนเพิ่มระบบเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิตก็จะสามารถใช้งานได้เลยหลังจากการเช่า อย่างไรก็ตาม หลังจากหมดเวลาให้เช่าผู้ลงทุนต้องคีนพื้นที่ให้เป็นสภาพเดิม ดังนั้นทางเลือกนี้แค่เหมาะสมกับบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงสำรวจตลาด ลงทุนระยะสั้น หรือเหมาะสมกับการผลิตที่มีเครื่องจักรเล็ก ง่ายต่อการยกย้าย ไม่ซับซ้อน ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจักร

สร้างใหม่หรือเช่า – ทางเลือกแต่ละทางต่างมีข้อดีและข้อเสีย

6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน

ระยะเวลาการลงทุน

เพื่อลงทุนสร้างโรงงานใหม่ผู้ลงทุนต้องผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่การขอใบอนุญาตการลงทุน จนถึงขั้นตอนการออกแบบ – การก่อสร้างโรงงาน ขอใบอนุญาตการก่อสร้าง ใบอนุญาตระบบป้องกันอัคคีภัย ใบตรวจสอบและรับรองด้านสิ่งแวดล้อม….ระยะเวลาลงทุนสร้างโรงงานอาจจะเป็นหลายเดือนถึงหลายปีขึ้นอยู่กับขนาดและความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบมากมายต่อเวลาเริ่มต้นการผลิตและทำธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การสร้างโรงงานใหม่จะเหมาะสมกับโครงการที่มีแผนลงทุนระยะยาว

ครงการสร้างโรงงาน 3 ชั้น DORCO Living Vina เบอร์ 2 ที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac, Ha Nam ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โครงการแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ตั้งแต่ มกราคม 2021 ถึง พฤศจิกายน 2022

การเช่าโรงงานสามารถช่วยลดเวลาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทแค่ลงทุนระบบเครื่องกลไฟฟ้า MEP เพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ หลังจากนั้นจัดวางเครื่องจักรและสายการผลิตเพื่อรับรองความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการผลิตให้เรียบร้อยบริษัทก็จะสามารถเริ่มต้นการผลิตได้เลย ทางเลือกนี้เหมาะสมกับโครงการที่กำลังเริ่งการผลิตให้ทันใบสั่งซื้อ หรือโครงการประหยัดเวลาลงทุนก่อสร้างเพื่อสามารถเริ่มต้นการผลิตอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยเรื่องการเงิน/เงินลงทุน  

ถ้สำหรับการเช่าโรงงานบริษัทแค่ลงทุนระบบเครื่องกลไฟฟ้าและเครื่องจักรที่เหมาะสมเท่านั้นเพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ส่วนการลงทุนสร้างโรงงานใหม่บริษัทจะต้องลงทุนทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนดำเนินการเรื่องที่ดิน ค่าใช้จ่ายการออกแบบ – ก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า MEP ค่าใช้จ่ายการขอใบอนุญาต การตรวจสอบและรับรองเพื่อนำโรงงานมาผลิต การสร้างโรงงานใหม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายการลงทุนมากพอสมควร

สำหรับบริษัทที่กำลังเจอปัญหาเรื่องการเงิน งบประมาณการลงทุนมีจำกัด การเช่าโรงงานจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุน ด้วยวิธีการชำระเงินเช่าที่ยีดหยุ่นจาก 3 เดือนถึง 1 ปีจะช่วยบริษัทมีการเงินที่มั่นคง

สามารถเพิ่มปรประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และใช้ประโยชน์การใช้งาน

เนื่องจากได้ออกแบบและก่อสร้างตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ตอบสนองความต้องการในการผลิตของแต่ละโรงงาน โรงงานที่สร้างใหม่จึงมีความเหมาะสมอย่างสูง พื้นที่และประโยชน์การใช้งานของแต่ละพื้นที่ได้ศึกษาอย่างรอบครอบออกแบบบนพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้มากที่สุด ดังนั้นจะช่วยปรับต้นทุนและราคาสินค้าที่เหมาะสม นอกจากนั้น สำหรับการผลิตที่มีข้อกำหนดพิเศษในทางเทคนิค เช่น โรงงานพิมพ์จำเป็นต้องมีความมั่นคงและแม่นยำของฐานรากวางเครื่องจักร หรือโรงงานอาหาร โรงงานผลิตยามีข้อกำหนดพิเศษในเรื่องความสะอาด ความชื้นและแรงดัน…การสร้างโรงงานใหม่จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สามารถตอบสนองให้ตรงตามลักษณะการผลิต

พื้นที่ SMT ได้ออกแบบและก่อสร้างโดยตอบสนองความต้องการที่พิเศษด้านความปลอดภัย ด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อมการผลิตของโรงงาน Power Plus Technology ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ก่อสร้างและให้บริการโซลูชั่น Smart Factory

โรงงานให้เช่าเป็นโรงงานที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อเหมาะสมกับบริษัทส่วนใหญ่ เหมาะสมกับการผลิตทุกประเภท ดังนั้นประโยชน์จากการใช้งานค่อนข้างต่ำ อาจจะเกิดการพื้นที่นี้มีจำกัดแต่พื้นที่อื่นมีเหลือเฟือ ความเหมาะสมน้อยอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาของสินค้า

ความสอดคล้องกันของระบบและการเกิดความเสี่ยง

โรงงานที่สร้างใหม่จะมีความสอดคล้องตั้งแต่การเขียนแบบจนถึงแบบที่นำไปก่อสร้าง มีความสอดคล้องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงระบบเครื่องกลไฟฟ้า MEP ระบบสอดคล้องกันเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อขั้นตอนการตรวจสอบ รับรองและอนุญาตการก่อสร้าง อนุญาตระบบป้องกันอัคคีภัย สิ่งแวดล้อมได้ราบรื่นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ถ้าเลือกผู้รับเหมาออกแบบ – ก่อสร้างที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ การสร้างโรงงานใหม่มักจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือความเสี่ยงในด้านกฎหมาย…

เนื่องจากโรงงานให้เช่ามีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้ ส่วนระบบเครื่องกลไฟฟ้า MEP และเครื่องจักร สายการผลิตได้ลงทุนหลังจากการเช่า ผู้ลงทุนอาจจะเจอความเสี่ยงมากมายในการเชื่อมต่อที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และเกิดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจสอบและขออนุญาตระบบสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันอัคคีภัยก่อนนำโรงงานมาใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานของโรงงานให้เช่าอาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการของฝ่ายต้องเช่า ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ลงทุนระบบเครื่องกลไฟฟ้าบางครั้งจะเท่ากับหรือมากกว่าการลงทุนระบบใหม่ นอกจากนั้น เมื่อหมดเวลาการเช่า การรื้อถอนระบบ คืนสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิมก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อย

เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าและให้โซลูชั่นที่ชาญฉลาดให้กับโรงงาน DAINESE ซึ่งเป็นโครงการเช่าโรงงานที่เขตอุตสาหกรรม Yen Binh จังหวัด Thai Nguyen DELCO เน้นในความสำคัญของความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความมั่นคงในการผลิตอย่างเสมอเพื่อให้คำแนะนำและร่วมกับผู้ลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ

ความยีดหยุ่นและการลงทุนเชิงรุก

สำหรับโรงงานสร้างใหม่ โรงงานที่ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ผู้ลงทุนสามารถเลือกที่ทำเลได้อย่างยีดหยุ่นให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ สะดวกในด้านโลจิสติกส์และมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน นอกจากนั้น บริษัทก็สามารถทำแผนขยาย ปรับปรุง ต่อเติมโรงงานตามความต้องการของการผลิตได้ง่ายและเป็นเชิงรุก

โครงการโรงงาน HAEM VINA เบอร์ 3 เช่าโรงงานที่เขตอุตสาหกรรม Song Khe – Noi Hoang จังหวัด Bac Giang DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ – ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้า ใช้ระบบฝ้าเพดานเทคนิคที่แขวนกับลวดเกลียว D12 เพื่อรับรองความแข็งแรงและง่ายต่อการรื้อถอนหลังจากหมดเวลาการเช่า

Dự án nhà máy HAEM VINA số 3 thuê nhà xưởng tại KCN Song Khê – Nội Hoàng, Bắc Giang, DELCO là tổng thầu thiết kế – thi công hệ thống cơ điện, sử dụng hệ thống trần kỹ thuật treo trên hệ tyren D12 đảm bảo chắc chắn và dễ dàng tháo lắp sau khi hết thời hạn thuê.

สำหรับการเช่าโรงงาน ผู้ลงทุนสามารถเลือกทำเลลงทุนได้เฉพาะในรายชื่อโรงงานในเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น โรงงานให้เช่าเป็นโรงงานของผู้ลงทุนสร้างโรงงาน ดังนั้นแผนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงทั้งหมดจะต้องพิจารณาเพื่อหลังจากหมดเวลาการเช่าบริษัทสามารถคืนพื้นที่ให้เป็นสภาพเดิม

การสร้างใหม่หรือเช่าโรงงานต่างมีข้อดีและข้อเสีย ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์อย่างรอบครอบและพิจารณาเลือกทางเลือกให้เหมาะสมกับบริษัท ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สร้างพื้นฐานมั่นคงต่อการผลิต ส่งเสริมศักยภาพขององค์กร

6 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจจะสร้างโรงงานใหม่หรือเช่าโรงงาน

_ บทความนี้ได้จัดเขียนโดยทีมสร้างเนื้อหาของ DELCO® Construction ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

แบ่งปัน