DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน NITTOKU ในช่วงที่สองอีกต่อไป

หลังจากดำเนินการผลิต บริษัท Nittoku มีความต้องการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานช่วงที่ 2 ด้วยขนาดที่เคยได้อนุมัติในแผนการตั้งแต่ช่วงที่ 1 โรงงานขยายก่อสร้างเพิ่มรายการคลังเก็บและสายการผลิตกระดาษที่สำเร็จรูป ซึ่ง DELCO เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เลือกเป็นผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทั่วไป (D&B) ในโครงการนี้

ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน NITTOKU ได้จำหน่ายให้กับระบบ Mc Bonald’ เอเชีย

โครงการได้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2017 และเสร็จสิ้นเดือนเมษายนปี 2018

anh bia 1

พวกเราขอแนะนำบางรูปภาพของโปรเจค

09 NIT mong may 2

10 NIT 4

11 NIT 10

12 NIT 12

13 NIT 6

15 NIT 7

แบ่งปัน

ป้ายกำกับ:

error: Content is protected !!