DELCO tiếp tục là nhà thầu thi công giai đoạn 2 nhà máy NITTOKU

Sau thời gian hoạt động sản xuất, Công ty Nittoku có nhu cầu phát triển xây dựng Giai đoạn 2, với quy mô đã được phê duyệt quy hoạch từ Giai đoạn 1. Nhà máy mở rộng thêm hạng mục Nhà Kho và dây chuyền sản xuất giấy hoàn thiện. DELCO vinh dự tiếp tục được chọn là nhà thầu thi công tổng thể (D&B) cho dự án.

Sản phẩm của nhà máy NITTOKU được cung cấp cho hệ thống McDonald’s châu Á.

Dự án được khởi công 08/2017, hoàn thành 04/2018.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của Dự án:

Chia sẻ

Thẻ:,